The Theosophical Society (Adyar)

Predsedujoča Teozofskega društva v Evropi -
- Federacije nacionalnih društev - EFTS -
ga. Tran-Thi-Kim-Dieu je obiskala Slovenijo
med 31. oktobrom in 7. novembrom 2010

V času 10. Svetovnega kongresa Teozofskega društva v Rimu, od 10. - 15. julija 2010, je bil s strani predsedujoče EFTS, ga. Tran-Thi-Kim-Dieu, izražen interes, da bi prišlo v jeseni 2010 do njenega obiska v Sloveniji, ki je bil načrtovan že za leto 2008. Priložnost je bila s pridom uporabljena, tako je bil slednji organiziran v času od 31. oktobra do 7. novembra, v sodelovanju med EFTS in Zavodom Rman, Koper.

Za pripravo obiska predsedujoče EFTS, ga. Tran-Thi-Kim-Dieu, v Sloveniji je bil na pobudo Irene Polanc Kristan, članice IO EFTS, in Antona Rozmana, direktorja zasebnega Zavoda Rman, v okviru slednjega ustanovljen začasen organ z imenom »Pripravljalni Odbor za pripravo obiska predsednice EFTS v Sloveniji«, oziroma na kratko »Pripravljalni odbor«. Omenjena sta na sestanku, dne 20.08.2010, začrtala smernice delovanja PO, ki so zajemale predvideni obseg dejavnosti med obiskom ter po njem.

   
   

Poleg zgoraj omenjenih, ki sta delovala kot predsedujoča in tajnik Pripravljalnega Odbora, so v njem delovali še naslednji člani: Dušica Grgič, Lija Milič, Vojka Berlot in Klaudio Milič.

SREČANJE ČLANOV TEOZOFSKEGA DRUŠTVA

   
   

Za otvoritveni dogodek obiska predsedujoče EFTS v Sloveniji je PO pripravil srečanje za vse člane Teozofskega društva. Srečanje je potekalo v prostorih Svetovalnice v stavbi Knjižnice Fužine, gostja pa je predavala na temo: »Koraki duhovne uresničitve«. Predavanju je sledilo družabno druženje.

PREDAVANJA NA UNIVERZAH

V pripravah na obisk predsedujoče EFTS v Sloveniji se je Pripravljalni Odbor odločil, da bo skušal organizirati predavanja predvsem za študentsko populacijo na Univerzah v Ljubljani, Kopru in Mariboru. Da bi uresničili ta namen, so člani PO navezali stike s posameznimi predavatelji na omenjenih Univerzah, tako da je s pomočjo prof. Zmaga Šmitka prišlo do predavanja na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani; s pomočjo prof. Alenke Majcen Le Marechal do predavanja v Univerzitetni knjižnici Maribor; ter s pomočjo prof. Ernesta Ženka do predavanja na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem.

Predavateljica je na teh institucijah predavala o temah: »Joga teozofije«, »Sodobnost večnega učenja« in »Duhov- nost v vsakdanjem življenju«.

 
 
   
   
   
   

JAVNO PREDAVANJE V LJUBLJANI

Ker je predavanje, ki se je odvilo na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, potekalo le v angleškem jeziku in predvsem za študentsko populacijo, je PO organiziral v Ljubljani še dodatno javno predavanje v prostorih Knjižnice Otona Župančiča, na katerem je predavateljica predavala na temo: »Tradicija in revolucija«.

 

Predavanja na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo udeležilo okoli 15 poslušalcev, medtem ko je preostalo predavanje v Ljubljani ter predavanji Kopru in Mariboru obiskalo med 30 in 40 poslušalcev. Na vseh zgoraj omenjenih predavanjih je bil za poslušalce vstop na predavanja prost plačila.

JAVNO PREDAVANJE NA PEDROVEM

Na podlagi osebnih stikov članov PO z lastnikoma »Ustvarjalnega središča Abram« v Pedrovem nad Branikom in njunega zanimanja za Teozofijo, je bilo v tem kraju organizirano dodatno, interaktivno predavanje z meditacijo pod naslovom: »Odkrivanje namena življenja«. Prisostvovalo mu je okoli 50 poslušalcev.

   
   

Za potrebe predstavitve tem dveh predavanj sta bili pripravljeni PP predstavitvi, ki sta bili predvajani preko izposojenega projektorja. Za potrebe video snemanja predavanj pa je bila nabavljena spletna kamera in zagotovljena ustrezna programska oprema za obdelavo posnetkov.

Prizadevamo si pripraviti prepise predavanj, da bi jih objavili v posebni e-knjigi, ki bo posvečena obisku predsedujoče EFTS v Sloveniji.

GRADIVO ZA OGLAŠEVANJE

Za potrebe oglaševanja programa obiska predsedujoče EFTS v Sloveniji sta bila za vsak dogodek pripravljena elektronska zgibanka in plakat (A4 format), pa tudi prenova spletne strani Zavoda Rman, na kateri je bil obisku posvečena posebna pozornost. Poleg tega sta bili za potrebe oglaševanja obiska izdani dve številki spletnega časopisa »Teozofske novice«.

   
 

STIKI Z MEDIJI

Pripravljalni Odbor je posebno pozornost namenil stikom z mediji, tako da so s predsedujočo EFTS opravili intervjuje novinarji »Studia 12«, »Dnevnika«, »Aure« in »Primorskih novic«. Poleg tega je bila informacija o programu obiska objavljena na naslednjih portalih: »Sončeve pozitivke«, »Obala.net«, »Napovednik«, »Dogaja se« ter »Obvestilniku« Obalno-kraškega središča NVO.

   

THEOSOPHY TODAY
Intervju za "Studio 12"

OBSTRANSKE STVARI

Med svojim, obiskom v Sloveniji je ga. Tran-Thi-Kim-Dieu uživala gostoljubje budističnega centra “Dharmaling”, kjer je bila nastanjena.

   
   

Po predavanjih je bil čas za preživljanje prijetnih trenutkov v družbi članov.

 
   
   
   

ODHOD

Vse stvari so prehodne in tudi obisk predsedujoče EFTS je prišel do svojega konca.

   


Last update: December 2010
Copyright © 2005 Theosophy in Slovenia