Revijo


Teozofska Misel

je začelo v letu 1986 izdajati


Teozofsko društvo v Jugoslaviji


s sedežem v Ljubljani