Revijo


Teozofija

je začelo v letu 1927 izdajati


Teozofsko društvo v Jugoslaviji


s sedežem v Zagrebu