Revija Teozof se je leta 1982
preimenovala v revijo


Staze


ki jo je izdajalo


Teozofsko društvo v Jugoslaviji


s sedežem v Zagrebu