Tajni nauk
Helena Petrovna Blavatsky

DEL I

KOZMIČNA EVOLUCIJA
V sedmih Stihih, prevedenih iz Knjige Dzyan

 

Stih 6 - Nadaljevanje

5. V ČETRTEM (Obhodu ali revoluciji življenja in bivanja okoli sedmih manjših Koles”) (a) JE SINOVOM REČENO NAJ USTVARIJO SVOJE PODOBE. ENA TRETJINA JIH ZAVRNE. DVE (tretjini) UBOGATA. PREKLETSTVO JE IZREČENO (b): RODILI SE BODO V ČETRTI (Rasi), TRPELI IN POVZROČALI TRPLJENJE. TO JE PRVA VOJNA (c).

Med tem in med Verzom 4 v tem istem Stihu se širijo dolge dobe; sedaj se svetlikata zora in sončni vzhod drugega eona. Drama, ki naj bi se odigrala na našem planetu, je na začetku svojega četrtega dejanja, a za boljše razumevanje celotne igre, se mora bralec, preden lahko gre naprej, ozreti nazaj. Kajti ta verz pripada splošni Kozmogoniji, ki je podana v arhaičnih zvezkih, medtem ko bo v Knjigi II. podano podrobno poročilo o “Kreaciji”, ali raje, o oblikovanju prvih človeških bitij, ki jim bo sledilo drugo človeštvo, in nato tretje; ali, kakor jim pravijo, “Prva, Druga in Tretja Korenska-Rasa”. Ker se je trdna Zemlja začela kot krogla tekočega ognja, ognjenega prahu in njegovega protoplazmičnega fantoma, se je tako tudi človek.

(a) To, kar je mišljeno z opredelitvijo “Četrti”, je pojasnjeno kot “Četrti Obhod” le na podlagi Komentarjev. Pomeni lahko tako “Četrti Obhod” kot Četrta “Večnost”, ali pa celo Četrta (naša) Obla. Kajti, kakor se bo vedno znova izkazalo, gre za četrto Področje na četrti ali najnižji ravni materialnega življenja. In tako se dogaja, da se v Četrtem Obhodu nahajamo na osrednji točki, na kateri mora priti do popolnega ravnovesja med Duhom in Materijo. [14] Ko pojasnjuje verz, Komentar pravi:

Sveti mladci (Bogovi) so zavrnili, da bi se razmnoževali in ustvarjali vrste po svoji podobi, po svoji zvrsti. To niso pripravne oblike (rupas) za nas. Morajo še zrasti. Zavrnili so vstop v chhayas (sence ali podobe) nižjih od njih. Tako je celo med Bogovi že od začetka prevladalo sebično čutenje in zato so padli v oko Karmičnih Lipik.”

Univerzalna tradicija pravi, da se je pred fiziološkim “Padcem” odvil razplod ene vrste, najsi človeške ali živalske, z voljo Kreatorjev ali njihovih potomcev. To je bil Padec Duha v porajanje, ne pa Padec smrtnega človeka. Omenili smo že, da mora Duh, da bi postal Samo-Zavesten, preiti skozi vsak cikel bivanja in doseči njegovo najvišjo točko na zemlji v Človeku. Duh per se je ne-zavestna negativna ABSTRAKCIJA. Njegova čistost je vrojena, ne pa pridobljena z zaslugo; zato je, kakor smo že videli, za vsak Ego, da bi postal najvišji Dhyan Chohan, nujno, da pridobi samo-zavestnost kot človek, to je, zavestno Bitje, ki ga mi povzemamo kot Človeka. “Dhyani mora biti Atma-Buddhi; Ko Buddhi-Manas enkrat pobegne iz nesmrtne Atme, katere vehikel je (Buddhi), Atman preide v NE-BIVANJE, ki ni v nobenem odnosu z ravnjo, na kateri naš Univerzum zaključuje svoj cikel.”

(b) “Prekletstvo je izrečeno” tem primeru ne pomeni, da ga je izreklo katerokoli Osebnostno Bitje, Bog, ali višji Duh, ampak preprosto to, da bi lahko učinki Karmičnega vzroka vodili Bitja, ki so se zoperstavila zakonom Narave in ji tako preprečili njeno zakonito napredovanje, le v slabe inkarnacije in zato v trpljenje.

(c) “Vojna” se nanaša na borbe za duhovno, kozmično in astronomsko prilagoditev, a predvsem na skrivnost evolucije človeka, kakršen je sedaj.

6. STAREJŠA KOLESA SO SE VRTELA NAVZDOL IN NAVZGOR (a) ... MATERIN ZAROD JE NAPOLNIL CELOTO (Kozmos). [15] BOJEVALE SO SE BITKE MED KREATORJI IN UNIČEVALCI, IN BITKE ZA PROSTOR; SEME SE JE NENEHNO POJAVLJALO IN PONOVNO POJAVLJALO (b). [16]

(a) Tu se mora bralec, ker smo za določen čas prekinili z našimi postranskimi vprašanji - ki pa so, četudi lahko prekinejo tok pripovedi, nujna za osvetlitev celotnega načrta - še enkrat vrniti h Kozmogoniji. Fraza “Starejša Kolesa” se nanaša na Svetove ali Oble naše Verige, kakršne so bile med “predhodnimi Obhodi”. Odkrili bomo, da je ta Stih, ko ga razložimo ezoterično, v celoti utelešen v Kabalističnih delih. V njih najdemo pravo zgodovino evolucije tistih brezštevilnih Obel, ki se razvijajo po periodični Pralayi, ponovno izgrajene v nove oblike iz starega materiala. Predhodne Oble se razgradijo in preoblikovane ter izpopolnjene ponovno pojavijo za novo fazo življenja.

Diagram Opombe [17] [18] [19]

Pričujoči primerjalni diagram prikazuje istovetnost med dvema sistemoma, Kabalističim in Vzhodnjaškim. Tri zgornje so tri višje ravni zavesti, ki se v obeh šolah razodenejo in pojasnijo le Iniciatom, nižje pa predstavljajo štiri nižje ravni - najnižja je naša raven ali vidni Univerzum.

Teh sedem ravni ustreza sedmim stanjem zavesti v človeku. Njegova naloga je, da uglasi tri višja stanja v sebi s tremi višjimi ravnmi v Kozmosu. Toda preden on lahko poskusi z uglaševanjem, mora prebuditi v življenje in delovanje tri “sedeže”.

(b) “Seme se nenehno pojavlja in izginja.” Tu “Seme” pomeni “Klico-sveta”, na katero Znanost gleda kot na materialne delce v visoko razredčenem stanju, Okultna Fizika pa kot na “duhovne delce”, to je, nadčutno materijo, ki obstaja v stanju prvotne diferenciacije. V teogoniji je vsako Seme nek eterični organizem, iz katerega se kasneje razvije nebeško bitje, Bog.

Na “začetku” se to, kar se v mističnem izrazoslovju imenuje “Kozmična Želja”, razvija v Absolutno Svetlobo. Torej, svetloba brez kakršnekoli sence, bi bila absolutna svetloba - z drugimi besedami, absolutna tema - kar si prizadeva dokazati fizikalna znanost. Ta senca se pojavlja v obliki prvobitne materije, alegorično - če želite - v obliki Duha Kreativnega Ognja ali Toplote. Če bi, zavračajoč poetično obliko in alegorijo, Znanost hotela videti v tem prvobitno Ognjeno-Meglico, je to dobrodošlo. Tako ali drugače, najsi Fohat, ali pa slavna SILA Znanosti, brezimna, ki jo je enako težko opredeliti kot naš Fohat, je “povzročila, da se je Univerzum začel gibati v krožnem gibanju”, kakor je rekel Platon; ali, kakor to izrazi Okultno učenje:

Osrednje Sonce povzroči, da Fohat zbere prvobitni prah v obliki krogel, da bi jih prisilil, da se gibljejo v stekajočih se linijah in se končno medsebojno približajo in nakopičijo.” (Knjiga Dzyan) ... “Razpršene po Prostoru, brez reda ali sistema, klice-sveta pogosto zadevajo ena ob drugo, dokler se dokončno ne nakopičijo in postanejo Popotniki (Kometi). Nato se začnejo spopadi in boji. Starejša (telesa) pritegnejo mlajša, medtem ko jih druga zavračajo. Mnoga izginejo, ker jih požrejo njihovi močnejši tovariši. Tista, ki pobegnejo, postanejo svetovi.”

Rojstvo nebeških teles v Prostoru primerjajo z veliko množino ali množico “romarjev” na prazniku “Ognjev”. Na pragu templja se s sedmimi prižganimi paličicami kadila pojavi sedem asketov. Ob njih si prva vrsta romarjev prižge svoje paličice kadila. Nato začne vsak asket vrteti svojo paličico v prostoru okoli glave in priskrbi ogenj ostalim. Enako je z nebeškimi telesi. Laya-center se vžgan in prebujen v življenje z ognji drugega “romarja”, nakar novi “center” odhiti v prostor in postane komet. Šele po izgubi svoje hitrosti, in s tem svojega ognjenega repa, se “Ognjeni Zmaj” umiri v mirno in stabilno življenje kot običajen spoštovan državljan zvezdne družine. Zato pravijo:

Rojeno v brezdanjih globinah Prostora, iz homogenega Elementa Duše-Sveta, začne vsako jedro Kozmične materije, ki je bilo nenadoma sproženo v življenje, s svojim življenjem v najbolj sovražnih okoliščinah. Preko niza brezštevilnih dob mora osvojiti svoje mesto v neskončnostih. Ono kroži okoli in med gostejšimi in že strjenimi telesi, se giblje v sunkih in sili proti določeni točki ali centru, ki ga privlači, ter se poskuša izogniti, podobno kot ladja v kanalu, polnem plitvin in čeri, drugim telesom, ki ga pritegujejo in odbijajo; mnoga odmrejo, njihova masa se razgradi pod vplivom težjih mas, in, ko se rodijo znotraj sistema, je to v glavnem znotraj nenasitnih želodcev različnih Sonc (glej Kom. K Stihu 4). Tistim, ki se gibljejo počasneje in so prisiljena v eliptični tok, je slej ko prej usojeno izničenje. Druga, ki se gibljejo v paraboličnih krivuljah, se zaradi svoje hitrosti izognejo uničenju.

Nekateri bralci si bodo morda domišljali, da je to učenje, da gredo vsa nebeška telesa skozi stopnjo kometa, v nasprotju s trditvami, ki so bile ravnokar predstavljene v zvezi Luno kot materjo Zemlje. Morda bodo fantazirali, da je za njuno uskladitev potrebna intuicija. Vendar pa dejansko ni potrebna nobena intuicija. Kaj pa znanost ve o kometih, njihovem porajanju, rasti in dokončnem obnašanju? In kaj je v tem tako nemogočega, da laya center – kos kozmične protoplazme, homogene in latentne, nenadoma oživljene ali vžgane – pohiti iz svoje postelje v Prostoru in zakroži skozi prepadne globine, da bi okrepil svoj homogeni organizem s kopičenjem in z dodatnimi diferenciranimi elementi? In zakaj ne bi takšen komet zaživel, živel in postal nastanjena obla?

“Bivališč Fohata je mnogo,” pravijo. “On umesti svoja štiri ognjena (električno-pozitivna) Sonca v “Štiri Kroge”; ti Krogi so Ekvator, Ekliptika in dva vzporedna odklona ali tropi - da bi vladal podnebjem, v katera so umeščene Štiri mistične Entitete.” Nadalje: “Drugih sedem (sonc) je pooblaščenih za vladanje sedmim vročim in sedmim mrzlim lokas, na dveh koncih Jajca Materije (naše Zemlje in njenih dveh polov). Sedmero lokas se drugje imenuje tudi “Obroči” in “Krogi”.”

Nenavadna trditev v enem izmed Stihov: “Pesmi Fohata in njegovih Sinov so bile žareče kot opoldansko Sonce in Luna skupaj”; in da so Štirje Sinovi na sredini Četvernega Kroga “videli pesmi njihovega Očeta in slišali njegovo Solarno-lunarno žarčenje”; Komentar pojasnjuje s temi besedami: “Nihanje Fohatičnih Sil na dveh mrzlih koncih (Severnem in Južnem Polu) Zemlje, katerega posledica je bilo mnogobarvno nočno žarčenje, vključuje številne lastnosti Akase (Ethra), kot tudi Barve in Zvoka.” ... “Zvok je značilnost Akase (Ethra): poraja Zrak, katerega lastnost je Tip; ki (s trenjem) postane proizvajalna Barva in Svetloba.” ... (Vishnu Purana.)

Morda bo na zgornje bralec gledal kot na arhaičen nesmisel, vendar pa bo bolje dojeto, če se bo spomnil na Auroro Borealis in Australis, ki se obe odvijata v samih centrih zemeljskih električnih in magnetnih sil. Pravijo, da sta pola shrambi, ki sočasno sprejemata in osvobajata Kozmično in zemeljsko Vitalnost (Elektriko); zaradi katerih viška bi se Zemlja, če ne bi bilo teh dveh naravnih “varovalk”, že davno tega razbila na koščke. Obenem sedaj obstaja teorija, ki je zadnje čase postala aksiom, da pojav polarnih svetlob spremlja, in proizvaja, močne zvoke, podobne žvižganju, sikanju in pokanju.

7. NAREDI SVOJ IZRAČUN, O LANOO, ČE HOČEŠ ZVEDETI ZA TOČNO DOBO TVOJEGA MALEGA KOLESA (verige). NJEGOVA ČETRTA ŠPICA JE NAŠA MATI (Zemlja) (a). DOSEZI ČETRTI “SAD” ČETRTE POTI ZNANJA, KI VODI DO NIRVANE, PA BOŠ DOJEL, KAJTI TI BOŠ VIDEL (b).

(a) “Malo Kolo” je naša Veriga Obel in “četrta špica” je naša Zemlja, četrta v Verigi. Je ena od tistih, na kateri ima “vroč (pozitiven) dih Sonca” neposreden učinek. [20]

Vendar pa izračunati njegovo starost, kakor to Stih zahteva od učenca, je precej težko, saj nam niso podane številke Velike Kalpe in ker je prepovedana objava tistih naših malih Yug, razen njihovega približnega trajanja. “Starejša kolesa so se vrtela eno Večnost in pol,” pravi. Mi vemo, da je z “Večnostjo” mišljena sedmina 311.040.000.000.000-tih let ali dobe Brahme. Toda, kaj s tem? Mi tudi vemo, da moramo, če vzamemo za našo osnovo zgornje številke, najprej odšteti od 100-tih let Brahme (ali 311.040.000.000.000-tih let) dve leti, ki jih zavzemajo Sandhyas (svitanja), tako da jih ostane 98, ker moramo doseči mistično kombinacijo 14 x 7. Toda mi ne vemo, kdaj natančno se je začela evolucija in oblikovanje naše male Zemlje. Zato ni mogoče, če ni podan čas njenega rojstva - ki ga UČITELJI doslej niso hoteli izdati, izračunati njene dobe. Še več, vedeti moramo, da zakon Analogije velja tako za svetove kot za človeka; in ker “Eden (Božanstvo) postane Dva (Deva ali Angel) in Dva postaneta Trije (ali Človek),” itd., tako smo tudi poučeni, da Strdki (snov-sveta) postanejo Popotniki (Kometi); ti pa postanejo zvezde, in zvezde (centri vrtincev) naša sonca in planeti - če povemo na kratko.

(b) Eksoterična dela omenjajo štiri stopnje Iniciacije, ki so v Sanskrtu znane kot “Srotopanna”, “Sakridagamin”, “Anagamin” in “Arhat” - pri čemer imajo Štiri Poti do Nirvane v tem, našem, Četrtem Obhodu, iste nazive. Arhat še ni, čeprav lahko vidi Preteklost, Sedanjost in Prihodnost, najvišji Iniciat; kajti celo sam Adept, inicirani kandidat, postane chela (učenec) višjega Iniciata. Arhat mora osvojiti še tri nadaljnje stopnje, da bi dosegel vrh lestve Arhatstva. Obstajajo takšni, ki so ga dosegli celo v tej naši Peti Rasi, toda nujne sposobnosti za dosego teh višjih stopenj se bodo v celoti razvile pri povprečnem asketu na koncu te Korenske-Rase in v Šesti ter Sedmi. Tako bodo do konca te manjše Manvantare, sedanjem Življenjskem-ciklu, vedno obstajali Iniciati in Posvetni. Arhati “Ognjene-Meglice” 7. špice se nahajajo le korak od Korenske-Osnove svoje Hierarhije - najvišje na Zemlji, in naše Zemeljske Verige. Ta “Korenska-Osnova” ima ime, ki ga v slovenščino lahko prevedemo le s številnimi povezanimi besedami - “Stalno-živeči-človeški-Banyan”. Pravijo, da je to “Čudežno Bitje” je sestopilo z “višjega področja” v zgodnjem delu Tretje Dobe, pred ločitvijo spolov v Tretji Rasi.

Ta Tretja Rasa se včasih kolektivno imenuje “Sinovi Pasivne Yoge”, to je, nezavedno jo je ustvarila Druga Rasa, ki naj bi bila, ker je bila intelektualno nedejavna, nenehno potopljena v neke vrste prazne ali abstraktne kontemplacije, kakršno zahtevajo pogoji stanja Yoge. V prvem ali zgodnjem delu obstoja te Tretje Rase, ko je bila ta še v svojem stanju čistosti, so “Sinovi Modrosti”, ki so se, kakor bomo videli, inkarnirali v tej Tretji Rasi, s pomočjo Kriyashakti ustvarili potomce, imenovane “Sinovi Ad” ali “Ognjene-Meglice”, “Sinovi Volje in Yoge”, itd. Ti so bili zavesten proizvod, saj je bil del Rase že oživljen z božansko iskro duhovne, višje inteligence. To potomstvo ni bilo Rasa. Najprej je bilo to čudežno Bitje, imenovano “Iniciator”, in za njim skupina pol-božanskih in pol-človeških bitij. Ti so tisti, za katere pravijo, čeprav so bili iz arhaične genesis zaradi določenih razlogov “Odrinjeni na stran”, v katerih so se inkarnirali najvišji Dhyani, “Muniji in Rishiji iz predhodnih Manvantar” - da bi oblikovali jasli za bodoče človeške Adepte na tej zemlji in med sedanjim ciklom. Ti “Sinovi Volje in Yoge”, rojeni, tako-rečeno, na brezmadežni način, so ostali, kakor pravi razlaga, povsem ločeni od ostalega človeštva.

“BITJE”, o katerem je bilo ravnokar govora, in ki mora ostati neimenovano, je Drevo, iz katerega so izšli v naslednjih dobah vsi veliki, zgodovinsko znani Modreci in Hierofanti, kot so Rishi Kapila, Hermes, Enoch, Orpheus, itd., itd. Kot objektivni človek je skrivnostna (za posvetnega - vedno neviden) pa vendar vedno prisotna Osebnost, o kateri na vzhodu krožijo legende, še posebej med Okultisti in študenti Svete Znanosti. On je tisti, ki spreminja obliko, pa vseeno ostaja vedno isti. In on je tisti, ki ohranja duhovni vpliv nad iniciranimi Adepti po celem svetu. On je, kakor rečeno, “Brezimni”, ki ima veliko imen, pa vendar so ta njegova imena in njegova narava neznani. On je “Iniciator”, imenovan “VELIKO ŽRTVOVANJE”. Kajti on, sedeč na pragu SVETLOBE, gleda vanjo iz notranjosti kroga Teme, ki ga ne bo prečkal; niti ne bo zapustil svojega mesta, do zadnjega dne tega Življenjskega-cikla. Zakaj ostaja osamljeni Opazovalec na svojem samo-izbranem mestu? Zakaj sedi ob vodnjaku prvotne Modrosti, iz katerega ne pije več, ker se nima več kaj naučiti - ne, niti na tej Zemlji niti v njenih nebesih? Zato, ker osamljeni, bosonogi romarji na svoji poti nazaj domov niso nikoli, do zadnjega trenutka, prepričani, da se ne bodo izgubili v tej brezmejni puščavi utvare in materije, imenovane Zemeljsko-Življenje. Zato, ker bi rad pokazal pot do tistega področja svobode in svetlobe, iz katerega se je on prostovoljno izobčil, vsakemu ujetniku, ki je uspel v osvobajanju samega sebe iz spon mesa in utvare. Zato, ker, na kratko, se je žrtvoval za človeštvo pa čeprav imajo lahko le redki Izbrani korist od VELIKEGA ŽRTVOVANJA.

Prav pod neposrednim, tihim vodstvom tega MAHA GURUJA so vsi drugi manj božanski Učitelji in inštruktorji človeštva postali, od prve prebuditve človeške zavesti, vodniki zgodnjega Človeštva. Prav preko teh “Sinov Boga” je otroško človeštvo prejelo svoja prva oznanila o umetnostih in znanostih kot tudi o duhovnemu znanju; in oni so tisti, ki so položili prvi temeljni kamen tistih starodavnih civilizacij, ki tako zelo spravljajo zadrego našo sodobno generacijo študentov in učenjakov. [21]


[14] Kakor bomo videli, se je v tem obdobju - med najvišjo točko civilizacije in znanja, kakor tudi človeške intelektualnosti, Četrte, Atlantske Rase - zaradi končne krize fiziološko-duhovnega prilagajanja ras, človeštvo razdelilo v dve, diametralno nasprotni, poti: na DESNO in LEVO-roko pot znanja ali Vidye. “Tako so bila v tistih dneh posajena semena Bele in Črne Magije. Semena so nekaj časa latentna, da bi pognala le med zgodnjim obdobjem Pete (naše Rase)” (Komentar.).

[15] Bralec naj se spomni, da v naših Stihih Kozmos pogosto pomeni le naš lastni Sončni Sistem in ne Neskončni Univerzum.

[16] To je čisto astronomsko.

[17] Arupa ali “brezoblični”, tam, kjer, na objektivni ravni, preneha obstajati oblika.

[18] Besede “Arhetipski”tu ne smemo razumeti v smislu, kakršnega so mu dali Platoniki, to je, svet, kakršen je obstajal v Umu Božanstva; ampak v smislu sveta ustvarjenega kot prvi model, ki naj bi mu sledili in ga izpopolnili svetovi, ki ga nasledijo fizično - pa čeprav se čistost poslabša.

[19] To so štiri nižje ravni Kozmične Zavesti, tri višje ravni so namreč nedostopne za človeški intelekt na sedanji stopnji razvoja. Sedem stanj človeške zavesti pripada povsem drugemu vprašanju.

[20] Sedem temeljnih preoblikovanj Obel ali nebeških Sfer, ali bolje, njihovih sestavnih delcev materije, je opisanih na sledeč način: (1) Homogeno; (2) Zračno in žareče (plinasto); (3) Strdkasto (megleno); (4) Atomsko, Eterično (ki povzroči gibanje in zato diferenciacijo); (5) Klijoče, ognjeno (diferencirano, vendar sestavljeno le iz klic Elementov, v njihovih najbolj zgodnjih stanjih, katerih je sedem, ko se v celoti razvijejo na naši zemlji); (6) Četverno, hlapljivo (bodoča Zemlja); (7) Hladno in odvisno (od Sonca, glede življenja in svetlobe).

[21] Prav učenci teh inkarniranih Rishijev in Dev Tretje Korenske Rase so tisti, ki so prenašali svoje znanje iz ene generacije v drugo, do Egipta in Grčije, skupaj z njegovim, sedaj izgubljenim kanonom razmerij; tako kot so ga Učenci in Iniciati 4., Atlanti, predali njihovim Kiklopom, “Sinovom Ciklov” ali “Neskončnosti”, od katerih je ime prešlo še na kasnejše generacije Gnostičnih svečenikov. “Božanski popolnosti tistih arhitektonskih razmerij gre zahvala, da so lahko Starodavni narodi lahko izgradili tiste čudeže vseh naslednjih dob, svoje Templje, Piramide, Votlinske-templje, Megalitska svetišča, Kamnite meje, Oltarje, in dokazali, da so imeli strojno moč in poznavanje mehanike, za kateri je sodobna spretnost kot otroška igra, pa čeprav ta spretnost za sebe pravi da ‘deluje kot sto-roki velikani’.” (Glej The Book of God, Kenealy.) Sodobni arhitekti morda niso v celoti zanemarili ta pravila, vendar pa so dodali dovolj empiričnih inovacij, da so uničili tista pravilna razmerja. Vitruvius je bil tisti, ki je prdal naslednikom pravila gradnje grških templjev, postavljen v čast nesmrtnim Bogovom; in deset knjig Marcusa Vitruviusa Pollia o Arhitekturi, tistega, na kratko, ki je bil Iniciat, je mogoče preučevati le ezoterično. Druidski krogi, megaliti, indijski, egipčanski in grški templji, stolpi in 127 mest v Evropi, za katera je French Institute ugotovil, da so “Kiklopska po izvoru”, so vsa delo iniciranih Svečenikov-Arhitektov, potomcev tistih, ki so se na začetku s strani “Sinov Boga” pravilno imenovali “Graditelji”. To je tisto, kar spoštljivi potomci govorijo o tistih naslednikih. “Oni niso uporabljali ne malte ne cementa, ne jekla ne železa, da bi z njim rezali kamne; pa vendar so bili tako ti tako umetelno obdelani, da na mnogih mestih stikov sploh ni videti, pa čeprav so številni kamni, tako kot v Peruju, veliki 18 čevljev, v stenah trdnjave Cuzco pa še večji.” (Acosta, vi., 14.)