Tajni nauk
Helena Petrovna Blavatsky

DEL I

KOZMIČNA EVOLUCIJA
V sedmih Stihih, prevedenih iz Knjige Dzyan

 

Stih 6

1. Z MOČJO MATERE MILOSTI IN ZNANJA (a), KWAN-YIN, [1] “TROJNE” KWAN-SHAI-YIN, KI PREBIVA V KWAN-YIN-TIEN (b), JE FOHAT, DIH NJENIH POTOMCEV, SIN SINOV, PRIKLICAL IZ NIŽJEGA BREZNA (kaosa) UTVARNO OBLIKO SIEN-TCHAN (naš Univerzum) IN SEDEM ELEMENTOV: -

(a) Mati Milosti in Znanja se imenuje “trojna” Kwan-Shai-Yin zato, ker je v svojih soodnosih, metafizičnem in kozmičnem, “Mati, Žena in Hči” Logosa, tako kot je kasnejših teoloških prevajanjih postala “Oče, Sin in (ženski) Sveti Duh” - Sakti ali Energija - Esenca teh treh.

(b) Kwan-Yin-Tien pomeni “ubrana nebesa Zvoka”, dom Kwan-Yin ali, dobesedno, “Božanski Glas”. Ta “Glas” je sinonim za Verbum ali Besedo: za “Govor” kot izraz Mišljenja.

2. HITRI IN ŽAREČI USTVARI SEDEM Laya [2] (a) CENTROV, KI JIH NE BO NOBEDEN NADVLADAL DO VELIKEGA DNE “BODI Z NAMI” - IN POSADI UNIVERZUM NA TE VEČNE TEMELJE TER OBDA SIEN-TCHAN S KLICAMI ELEMENTOV (b).

(a) Sedmero Laya centrov je sedem Ničelnih točk, pri čemer se izraz Ničla uporablja v istem smislu kot ga uporabljajo kemiki, tako da v Ezoterizmu pomeni točko, na kateri se začne lestvica štetja diferenciacije. Iz Centrov - onstran katerih nam Ezoterična filozofija dovoljuje zaznati bežne metafizične obrise “Sedmih Sinov” Življenja in Luči, Sedmih Logosov Hermetika in vseh drugih filozofov - se začne diferenciacija Elementov, ki vstopajo v ustroj našega Sončnega Sistema. To je dobro predstavljeno v Bhagavadgita Lectures [3], “Celoten Kozmos mora nujno obstajati v Enem Viru energije, iz katerega se izliva ta luč (Fohat)”. “Najsi upoštevamo, da je principov v Kozmosu in človeku sedem, ali pa le štirje, pa je sil fizične Narave, in v njej, Sedem”. Kajti “tako kot je človek sestavljen iz sedmih principov, tako tudi diferencirana materija v Sončnem Sistemu obstaja v sedmih različnih stanjih” (ibid). Tako tudi Fohat. [4] Je Eden in Sedmerni, in na Kozmični ravni se nahaja izza vseh takšnih objavljanj kot so svetloba, toplota, zvok, povezovanje, itd., itd., in je “duh” ELEKTRIKE, ki je ŽIVLJENJE Univerzuma. Kot abstrakcijo, ga imenujemo ENO ŽIVLJENJE; kot o objektivni in očitni Realnosti, o njem govorimo kot o sedmerni lestvici manifestacije, ki se začne na zgornji prečki z Eno Nespoznavno VZROČNOSTJO, in konča kot Vseprisotni Um in Življenje, vrojena v vsakem atomu Materije. Torej, medtem ko znanost govori o njegovi evoluciji skozi grobo materijo kot o slepi sili in brezčutnem gibanju, Okultisti opozarjajo na inteligentni ZAKON in čuteče ŽIVLJENJE ter dodajajo, da je Fohat vodilni Duh vsega tega.

(b) “Klice Elementov”, s katerimi on napolni Sien-Chan (“Univerzum”) iz Tien-Sin (dobesedno “Nebesa Uma” ali to, kar je absolutno), so Atomi Znanosti in Monade Leibnitza.

3. OD SEDMIH (elementov) - PRVI MANIFESTIRAN, ŠEST PRIKRITIH; DVA MANIFESTIRANA - PET PRIKRITIH; TRIJE MANIFESTIRANI - ŠTIRJE PRIKRITI; ŠTIRJE PROIZVEDENI - TRIJE SKRITI; ŠTIRJE IN EN TSAN (del) RAZODETI - DVA IN ENA POLOVICA PRIKRITA; ŠEST BO MANIFESTIRANIH - EDEN IZLOČEN (a). KONČNO, SEDEM MAJHNIH KOLES SE VRTI; ENO PORAJA DRUGO (b).

(a) Čeprav se ti Stihi nanašajo na celoten Univerzum po Mahapralayi (uiverzalnem uničenju), pa se vendar ta stavek, kar lahko vidi vsak študent Okultizma, po analogiji nanaša tudi na evolucijo in dokončno oblikovanje prvotnih (čeprav sestavljenih) Sedem Elementov naše Zemlje. Od teh so štirje elementi sedaj že polno manifestirani, medtem ko je peti - Ether - le delno, saj smo komaj v drugi polovici Četrtega Obhoda in zato se bo peti Element v celoti manifestiral šele v Petem Obhodu. Svetovi, vključno z našim, so se seveda kot klice najprej razvili iz ENEGA Elementa na njegovi drugi stopnji, pa najsi ga imenujemo z besedami sodobne Znanosti, Kozmični prah ali Ognjena Meglica, ali z besedami Okultizma - Akasa, Jivatma, božanska Astralna Svetloba ali “Duša Sveta”. Toda tej prvi stopnji Evolucije je v doglednem času sledila naslednja. Noben svet, tako kot nobeno nebesno telo, ne bi moglo biti izgrajeno na objektivni ravni, če ne bi bili Elementi že dovolj diferencirani iz svojega prvotnega Ilusa, ki počiva v Layi. Drugi izraz je sinonim za Nirvano. Dejansko je to Nirvanična ločitev vseh substanc, v katero se potopijo po življenjskem ciklu, v latentnost svojih prvotnih stanj. To je svetleča, vendar breztelesna senca materije, ki je bila, kraljestvo zanikanosti - v katerem med svojim obdobjem počitka latentno počivajo dejavne Sile Univerzuma.

Okultna Znanost uči, da se sedaj, ko so pogoji in zakoni, ki vladajo našemu sončnemu sistemu, v celoti razviti, in ko je ozračje naše zemlje, kot tudi vsake druge oble, postalo, tako-rečeno, lastni topilni lonec, v prostoru odvija nenehna izmenjava molekul, ali bolje, atomov, soodnosna, ki tako spreminja njihove sestavne ekvivalente na vsakem planetu. Nekateri ljudje Znanosti in nekateri največji fiziki in kemiki sedaj začenjajo sumiti o obstoju tega dejstva, ki je Okultistom znano že od davno. Spektroskop kaže le verjetno podobnost (zunanjega pričevanja) zemeljske in zvezdne substance; ni sposoben iti nikamor dlje ali pokazati ali atomi, fizično in kemično, gravitirajo eden proti drugemu na enak način in pod enakimi pogoji kot to domnevno počnejo na našem planetu. Domišljamo si lahko, da je lestvica temperature, od najvišje do najnižje stopnje, ki si jo je mogoče predstavljati, ena in ista v celotnem Univerzumu; ne glede na to, pa se njene lastnosti, poleg tistih ločevanja in ponovnega združevanja, razlikujejo na vsakem planetu; tako atomi vstopajo v nove oblike obstoja, o katerih se fizikalni Znanosti niti ne sanja in si jih niti ne predstavlja. Kot je bilo omenjeno že v Five Years of Theosophy [5], je na primer esenca materije Kometa “popolnoma drugačna od katerekoli od kemičnih ali fizičnih značilnosti, ki jih poznajo največji kemiki in fiziki” (str. 242). In celo ta materija gre med svojim hitrim prehodom skozi naše ozračje skozi določeno spremembo svoje narave. Tako se ne razlikujejo le elementi naših planetov, ampak se po svojih medsebojnih povezavah zelo razlikujejo celo tisti vseh sestrskih v Sončnem Sistemu, kot tudi Kozmični elementi onstran meja našega Sonca. Zato jih ne moremo imeti za merilo primerjave z istimi na drugih svetovih. [6] Zaprtemu v svojem deviškem, izvornem stanju v nedrjih Večne Matere, je vsakemu atomu, rojenemu onstran praga njenega kraljestva, usojena nenehna diferenciacija. “Mati spi, pa vendar večno diha.” In vsak dih pošilja navzven na raven manifestacije njene Stalno spreminjajoče se proizvode, ki jih, nošene na valu izliva, razprši Fohat ter žene proti in onstran tega ali drugega planetarnega ozračja. Ko ga slednji enkrat zajame, je atom izgubljen; njegova prvotna čistost je za vedno šla, razen če ga Usoda ne razdruži tako, da ga popelje v “tok IZLIVA” (okultni izraz, ki pomeni povsem drug proces od tistega, ki ga običajno nakazuje izraz); ki ga lahko še enkrat ponese na mejno področje, kjer je izginil, in kjer začne s svojim letom, ne v Prostor nad, ampak v Prostor znotraj, kjer bo potisnjen v stanje drugačnega ravnovesja in srečno znova vsrkan. Če bi resnično poučeni Okultist-Alkimist popisal “Življenje in Dogodivščine Atoma”, bi si s tem zagotovil večni prezir sodobnega kemika, a morda tudi njegovo kasnejšo hvaležnost. [7] Kakorkoli že, “Diha Očeta-Matere izdihne mrzlega in žarečega, ki postane topel in nečist, da bi se znova ohladil in prečistil v večnih nedrjih notranjega Prostora,” pravi Komentar. Človek vsrka mrzel, čist zrak gorskega vrha in izdihne nečistega, toplega in preoblikovanega. Tako - višje ozračje so usta, nižje pa pljuča vsake oble - človek našega planeta diha le “Materine” odpadke; zato “je obsojen, da na njem umre”. [8]

(b) Proces, na katerega se nanašajo besede, “Majhna Kolesa porajajo eno drugo”, se odvija v šestem področju od zgoraj navzdol in na ravni najbolj materialnega sveta od vseh v manifestiranem Kozmosu - na naši zemeljski ravni. Teh “Sedem Koles” sestavlja našo Planetarno Verigo. “Kolesa” na splošno pomenijo različna področja in centre sile, toda v tem primeru se nanašajo na naš sedmerni obroč.

4. ON JIH GRADI PODOBNE STAREJŠIM KOLESOM (svetovom), JIH POSTAVLJA NA NEMINLJIVE CENTRE (a). KAKO JIH FOHAT GRADI? ON ZBIRA OGNJENI PRAH. ON TVORI OGNJENE KROGLE, HITI SKOZI NJIH IN OKOLI NJIH, VNAŠAJOČ V NJIH ŽIVLJENJE; NATO JIH POŽENE V GIBANJE, NEKATERE NA TA, NEKATERE NA DRUG NAČIN. ONE SO MRZLE - ON JIH SEGREJE. ONE SO SUHE - ON JIH OVLAŽI. ONE SIJEJO - ON PIHLJA IN JIH OHLAJA (b). TAKO DELUJE FOHAT MED ENIM IN DRUGIM Somrakom SKOZI SEDEM VEČNOSTI. [9]

(a) Svetovi so “podobni starejšim Kolesom” - to je, tistim, ki so obstajali v predhodnih Manvantarah in odšli v Pralayo, kajti ZAKON rojstva, rasti in odmiranja vsake stvari v Kozmosu, od Sonca do kresnice v travi, je Eden. To je večno delo izpopolnjevanja z vsakim novim pojavljanjem, vendar pa so Substanca-Materija in Sile vse eno in isto. Toda ta ZAKON deluje na vsakem planetu preko manjših in spreminjajočih se zakonov. “Neminljivi Laya Centri” so zelo pomembni in njihov pomen je potrebno v celoti razumeti. Svetovi niso zgrajeni ne na ne v Laya centrih, ničelna točka pa je stanje in ne neka matematična točka.

(b) Imejte v mislih, da pravijo, da je Fohat, graditeljska Sila Kozmične Elektrike, izšel, metaforično, “iz možganov četa in nedrji Matere”, in nato samega sebe preoblikoval v moškega in žensko, to je, v polarnost, v pozitivno in negativno elektriko. On ima sedem sinov, ki so njegovi bratje; in Fohat se je prisiljen vedno znova roditi, vsakokrat ko katerikoli od njegovih sinov-bratov dopusti preveč tesen stik - najsi objem ali spopad. Da bi se temu izognil, poveže in združi tiste različne narave in loči tiste s podobnimi značaji. To se seveda nanaša, kar lahko vidi vsak, na elektriko, ki jo poraja trenje, in na zakon, ki obravnava privlačnost med dvema različnima predmetoma in odbojnost med tistimi z enako polarnostjo. Sedem “Sinov-Bratov” pa predstavlja in pooseblja sedem oblik Kozmičnega magnetizma, ki se v praktičnem Okultizmu imenujejo “Sedem Korenov”, katerih sodelujoči in dejavni potomci so med drugim energije, Elektrika, Magnetizem, Zvok, Svetloba, Toplota, Vezljivost, itd. Okultna Znanost opredeljuje vse te kot Nad-čutne učinke v njihovih skritem obnašanju in kot objektivne pojave v svetu čutov; prvi zahtevajo nenormalne sposobnosti, da bi jih zaznali - drugi naše običajne fizične čute. Vsi ti pripadajo in so izlivi še bolj nad-čutnih duhovnih kvalitet, ne poosebljenih, ampak pripadajočih dejanskim in zavestnim VZROKOM. Če bi poskušali opisati takšne ENTITETE, bi bilo to slabše kot nekoristno. Bralec mora imeti na umu, da, v skladu z našim učenjem, ki gleda na pojavni Univerzum kot na veliko Utvaro, bolj ko je neko telo bližje NEZNANI SUBSTANCI, bolj se približuje Realnosti, ker se oddaljuje od tega sveta Maye. Zato, čeprav molekularnega sestava njihovih teles ni mogoče ločevati od njihovih manifestacij na tej ravni zavesti, pa one vseeno (s stališča adepta Okultista) posedujejo razločno objektiven, če že ne materialen ustroj, v relativno ne-pojavnem - v nasprotju s pojavnim - Univerzumu. Ljudje znanosti jih lahko, če hočejo, imenujejo Sila ali Sile, ki jih poraja materija ali “načini njegovega gibanja”; Okultizem pa vidi v učinkih “Elementalne” (sile) in v neposrednih vzrokih, ki jih proizvedejo, inteligentne BOŽANSKE Delavce. Tesen stik teh Elementalov (ki jih vodi nezmotljiva roka Vladarjev) - lahko bi rekli njihov so-odnos - z elementi čiste Materije, se odraža v naših zemeljskih pojavih kot so svetloba, toplota, magnetizem, itd., itd. Seveda se ne bi smeli nikoli strinjati s tem, da bi imenovali vsako Silo in Energijo - najsi Svetlobo, Toploto, Elektriko ali Vezljivost - neka “Entiteta”, kajti to bi bilo enako, kot če bi imenovali Entiteta hrup, ki ga proizvede valjenje koles vozila - s čemer bi mešali in istovetili ta “hrup” z zunanjim voznikom, vodečo notranjo Mojstrsko Inteligenco pa vozilo. Vendar pa, kot vidimo, mi gotovo damo to ime “voznikom” in tem vodečim inteligencam - vladajoči Dhyan Chohani. “Elementali”, Naravne Sile, so delujoči, četudi nevidni, ali raje nezaznavni, drugotni Vzroki in sami po sebi učinki prvotnih Vzrokov onstran Tančice vseh zemeljskih pojavov. Elektriko, svetlobo, toploto, itd., so primerno poimenovali “Duh ali Senca Materije v Gibanju”, to je, nadčutna stanja materije, katerih učinke lahko pojmujemo le mi. Če nadalje razširimo gornjo prispodobo. Občutenje svetlobe je kot zvok valečih se koles - čisto pojaven učinek, ki nima nobenega obstoja izven opazovalca; neposreden vzrok, ki vzbudi občutek, je mogoče primerjati z voznikom - nadčutnim stanjem materije v gibanju, Naravno Silo ali Elementalom. Toda celo za tem stojijo - tako kot voznika usmerja lastnik kočije v njej - višji in ne-pojavni vzroki, Inteligence, iz katerih esence žarčijo ta Stanja “Matere” ter porajajo brezštevilne milijarde Elementalov ali psihičnih Naravnih Duhov, ravno tako kot vsaka kaplja vode poraja svojo fizično, neskončno majhno infusoria. (Glej “Bogovi, Monade in Atomi” v Delu III.) Fohat je tisti, ki usmerja prenos principov z enega planeta na drugega, z ene zvezde na drugo - otroško-zvezdo. Ko planet umre, se njegovi oživljajoči principi prenesejo v laya ali speči center, z njegovo potencialno, vendar latentno energijo, ki se tako prebudi v življenje in se začne oblikovati v novo zvezdno telo. (Vide infra, “Nekaj teozofskih napačnih predstav, itd.”)

Okultisti, ki ne pravijo - če se želijo natančno izraziti - da je materija, ampak le substanca ali esenca materije, neuničljiva in večna, (to je, Koren vsega, Mulaprakriti), tako trdijo, da so vse tako-imenovane Sile Narave, Elektrika, Magnetizem, Svetloba, Toplota, itd., daleč od tega, da bi bile načini gibanja materialnih delcev, ampak in esse, to je, njihov končni ustroj, diferencirani aspekti tistega Univerzalnega Gibanja, ki jih obravnavajo in razlagajo prve strani tega zvezka (Glej Proemij). Ko pravimo, da Fohat proizvede “Sedem Laya Centrov”, to pomeni, da zaradi oblikovalnih ali ustvarjalnih namenov VELIKI ZAKON (Teisti ga bodo morda imenovali Bog) ustavi, ali bolje, preoblikuje svoje nenehno gibanje na sedmih nevidnih točkah znotraj področja manifestiranega Univerzuma. “Veliki Dih izkoplje v Prostoru sedem lukenj v Laye, da bi povzročil njihovo kroženje med Manvantaro” (Okultni Katekizem). Rekli smo, da je Laya to, kar bi Znanost lahko imenovala ničelna točka ali črta; kraljestvo absolutnega zanikanja ali edina realna absolutna Sila, NEPOJAVNOST Sedmih Stanj tega, kar mi nevedno imenujemo in prepoznavamo kot “Silo”; ali nadalje, Nepojavnost Nediferencirane Kozmične Substance, ki je sama po sebi nedosegljiv in nespoznaven predmet za končno zaznavanje; koren in osnova vseh stanj objektivnosti in tudi subjektivnosti; nevtralna os, ne eden mnogih aspektov, ampak njegovo jedro. Morda bo služilo osvetlitvi pomena to, če si poskušamo domišljati nek nevtralni center - sanje tistih, ki bi radi odkrili nenehno gibanje. “Nevtralni center” je, z enega vidika, omejitvena točka kateregakoli danega niza čutov. Če si torej predstavljamo dva zaporedni ravni materije kot že oblikovani, potem vsaka od teh ustreza nekemu ustreznemu nizu zaznavnih organov. Prisiljeni smo priznati, da med tema dvema ravnema materije odvija nenehno kroženje; in če sledimo preoblikovanju atomov in molekul z (recimo) nižje navzgor, potem bodo ti dosegli točko, na kateri bodo povsem prešli onstran razpona zmožnosti, ki jih uporabljamo na nižji ravni. Dejansko, za nas materija nižje ravni tam izgine iz naše zaznave v nič - ali bolje, preide na višjo raven, stanje materije pa, ki ustreza takšni točki prehoda, mora gotovo posedovati posebne in ne takoj razločljive lastnosti. Takšnih “Sedem Nevtralnih Centrov” torej proizvede Fohat, ki, ko, kakor pravi Milton -

“Dobri temelji (so) postavljeni za gradnjo ...”

potisne materijo v delovanje in evolucijo.

S temi verzi - 4. verz 6. Stiha - se konča tisti del Stihov, ki se nanaša na Univerzalno Kozmogonijo po zadnji Mahapralayi ali Univerzalnem uničenju, ki, ko nastopi, pomete iz Prostora vsako diferencirano stvar, Bogove kot atome, tako kot mnoge suhe liste. Od tega verza naprej Stihi obravnavajo le naš Sončni sistem na splošno, njegove Planetarne Verige, povzeto, in posebej zgodovino naše Oble (4. v svoji Verigi). Vsi Stihi in verzi, ki sledijo v tej Knjigi I. Se nanašajo le na evolucijo naše Zemlje in tiste na njej.

Naredimo torej kratek postanek med razloženimi Stihi in tistimi, ki sledijo, kaajti Kozmična obdobja, ki jih ločujejo, trajajo neskončno dolgo. To nam bo dalo na voljo nekaj časa, da si s ptičje perspektive ogledamo nekatere točke, ki pripadajo Tajnemu Nauku, ki je bil predstavljen javnosti v bolj ali manj negotovi in včasih napačni luči.


[1] Ta stih je preveden iz kitajskega besedila, pri čemer so ohranjena imena ustreznic izvirnih izrazov. Noben eksoteričen religiozen sistem ni nikoli uporabil ženskega Kreatorja, zato so na žensko, vse od prvih začetkov ljudskih religij, gledali in jo obravnavali kot podrejeno moškemu. Le na Kitajskem in v Egiptu sta bili Kwan-Yin in Izida postavljeni ob bok moškim bogovom. Ezotericizem ignorira spola. Njegovo najvišje Božanstvo je tako brezspolno kot brezoblično, ne Oče ne Mati; in njegova prva objavljena bitja, tako nebeška kot zemeljska, šele postopoma postajajo dvospolna in se končno ločijo v dva različna spola.

[2] Iz Sanskrtskega izraza Laya, točka materije, na kateri preneha vsaka diferenciacija.

[3] Glej The Theosophist, Februar 1887.

[4] Izraz “Fohat” ima številne pomene. (Glej Stih 5, komentar et infra.) Imenuje se “Graditelj Graditeljev”; Sila, ki jo pooseblja, je oblikovala našo Sedmerno Verigo.

[5] [Izdaja iz 1885.]

[6] “Vsak svet ima svoj Fohat, ki je vseprisoten v njegovem lastnem področju delovanja. Toda obstaja prav toliko Fohatov kot je svetov, in vsak se razlikuje po moči in stopnji manifestacij. Posamezni Fohati tvorijo Univerzalni, Kolektivni Fohat - aspekt-Entiteto iz ene absolutne Ne-Entitete, ki je absolutna Bit-nost, ‘SAT’ Rečeno je, da se v vsaki Manvantari proizvedejo milijoni in bilijoni svetov. Zato morajo obstajati mnogi Fohati, ki jih obravnavamo kot zavestne in inteligentne Sile. Okultisti, ki imajo za to dobre razloge, obravnavajo vse sile Narave kot stvarna, pa četudi nadčutna, stanja Materije, in kot možne predmete zaznave za Bitja, opremljena s potrebnimi čuti”.

[7] dejansko, če bi bil takšen namišljen kemik slučajno intuitiven in bi za trenutek stopil iz svojega običajnega nasada strogo “Eksaktne Znanosti”, kakor so to storili v davnih časih Alkemisti, bi bil gotovo poplačan za svojo smelost.

[8] Tisti, ki bi s alkimistično dejavnostjo alotropiral len kisik v Ozon in ga s tem skrčil na njegovo čisto esenco (za kar obstajajo sredstva), bi s tem odkril nadomestek za “Eliksir Življenja” ter ga pripravil za praktično uporabo.

[9] Glede na Brahmanska preračunavanja, obdobje 311.040.000.000.000-tih let.