Tajni nauk
Helena Petrovna Blavatsky

DEL I

KOZMIČNA EVOLUCIJA
V sedmih Stihih, prevedenih iz Knjige Dzyan

 

STIH 4

1. POSLUŠAJTE, VI SINOVI ZEMLJE, SVOJE UČITELJE - SINOVE OGNJA(a). NAUČITE SE, DA NI NE PRVEGA NE ZADNJEGA; KAJTI VSE JE ENO ŠTEVILO, OBJAVLJENO IZ NE ŠTEVILA(b).

(a) Te izraze, “Sinovi Ognja”, “Sinovi Ognjene Megle” in podobne je potrebno pojasniti. Povezani so z veliko prvobitno in univerzalno skrivnostjo, ki je ni lahko razjasniti. Ta imena, “Ogenj”, “Plamen”, “Dan”, “svetli polmesec”, itd., kot tudi “Dim”, “Noč” in tako naprej, ki vodijo le do konca Lunarne Poti, so nerazumljiva brez poznavanja Ezoterizma. To so vse imena raznovrstnih božanstev, ki vladajo Kozmo-psihičnim Močem. S temi verzi je povezan mističen pomen solarnih in lunarnih simbolov: Pitrisi so Lunarna Božanstva in naši predniki, ker so ustvarili fizičnega človeka. Agnishvatta, Kumara (sedem mističnih modrecev), so Solarna Božanstva, četudi so tudi ti Pitrisi; a ti so “oblikovalci Notranjega Človeka”.(Glej Knjigo II) Oni so:-

“Sinovi Ognja” - ker so prva Bitja (v Tajnem Nauku se imenujejo “Umi”), ki so se razvila iz Prvobitnega Ognja. “Gospod je uničujoči Ogenj” (Deuteronomy iv. 24). Ogenj je Aether v svoji najbolj čisti obliki in zato ni obravnavan kot materija, ampak je združenost Aethra - drugega manifestiranega božanstva - v njegovi univerzalnosti. Vendar pa obstajata dva “Ognja” in v Okultnih učenjih je med njima podana razlika. O prvem ali povsem brezobličnem in nevidnem Ognju, prikritem v Osrednjem Duhovnem Soncu, govorijo kot o “trojnem” (metafizično); medtem ko je Ogenj Manifestiranega Kozmosa Sedmeren, tako v Univerzumu kot v našem Solarnem Sistemu. “Ogenj ali znanje sežge vso delovanje na ravni utvare”, pravi komentar. “Zato se tisti, ki so ga pridobili in se osamosvojili, imenujejo 'Ognji'.”

(b) Obrazec “Vse je Eno Število, objavljeno iz Ne Števila” se zopet nanaša na tisto univerzalno in filozofsko načelo, ki je bilo pojasnjeno v Stihu 3. (Komentar 4). Tisto, ki je absolutno, je seveda Ne-Število; toda v svojem kasnejšem pomenu je povezano tako s Prostorom kot s Časom. To ne pomeni le to, da človeški intelekt zaznava vsak porast časa le kot del širšega porasta, vse do najbolj nedoločno podaljšanega trajanja, ampak da si lahko zamišlja tudi tisto ne manifestirano stvar le kot del širše celote; pri čemer je celotno nakopičenje Prvi Manifestirani Univerzum, ki se objavi iz Ne-manifestiranega ali Absolutnega - imenovanega Ne-Bivanje ali “Ne-Število”, da bi se razlikovalo od BIVANJA ali “Števila Ena”.

2. NAUČITE SE, KAR SMO SE MI, KI IZHAJAMO IZ PRVOBITNIH SEDEM, MI, KI SMO ROJENI IZ PRVOBITNEGA PLAMENA, NAUČILI OD NAŠIH OČETOV.

Razlika med “Prvobitnimi” in kasnejšimi Sedmimi Graditelji je ta: Prvi so Žarek in neposreden izliv prvih “Svetih Štiri”, Tetraktis, to je, večnega Samo-Obstoječega Enega (Večno v Esenci, pazite, ne v manifestaciji, in različno od univerzalnega EDINEGA). Latentni med Pralayo in dejavni med Manvantaro, “Prvobitni” izhajajo iz “Očeta-Matere”; medtem ko druga manifestirana Četverica in Sedmerica izhajata le iz Matere. Slednja je tista brezmadežna Devica-Mati, ki jo prekriva, ne prežema, Univerzalna SKRIVNOST - ko se pojavi iz svojega stanja Laye ali nediferenciranega stanja. Dejansko so seveda vse eno; vendar pa so njihovi aspekti na različnih ravneh bivanja različni (Glej Del II, “Teogonija Kreativnih Bogov.”)

Prvi “Prvobitni” so najvišja Bitja na Lestvici Obstoja. To so Arhangeli krščanstva, tisti, ki zavračajo - tako kot je to naredil Mihael v kasnejšem sistemu, in kot so storili najstarejši “iz Uma rojeni sinovi” Brahme - kreiranje, ali raje, razmnoževanje.

3. IZ ŽARENJA SVETLOBE - ŽARKA STALNE TEME - SO SE V PROSTOR SPROŽILE PONOVNO PREBUJENE ENERGIJE (Dhyan-Chohani): ENA IZ JAJCA, ŠEST IN PET(a); NATO TRI, ENA, ŠTIRI, ENA, PET - DVAKRAT SEDEM, SUM TOTAL(b). IN TE SO ESENCE, PLAMENI, ELEMENTI, GRADITELJI, ŠTEVILA(c), ARUPA (brezoblični), RUPA (s telesi) IN SILA ALI BOŽANSKI ČLOVEK - SUM TOTAL. IN IZ BOŽANSKEGA ČLOVEKA SO SE IZLILE OBLIKE, ISKRE, SVETE ŽIVALI IN SLI BOŽANSKIH OČETOV (Pitrisi) ZNOTRAJ SVETIH ŠTIRI.[1]

(a) To se nanaša na sveto Znanost Števil: prav na Hierarhijah in točnih številih teh Bitij, (za nas) nevidnih, razen ob zelo redkih priložnostih, je zgrajena celotna skrivnost Univerzuma. Kumare se na primer imenujejo “Štiri”, čeprav jih je dejansko sedem, kajti Sanaka, Sananda, Sanatana in Sanat-Kumara so glavar Vaidhatra (njihovo družinsko ime), ker izvirajo iz “četverne skrivnosti”. “Ena iz Jajca, šest in Pet”, dajo število 1065, vrednost prvo-rojenih.

(b) “Tri, Ena, Štiri, Ena, Pet” (v celoti - dvakrat sedem) predstavlja 31415 - numerično hierarhijo Dhyan-Chohanov različnih redov, in notranji ali začrtani svet. Ko je postavljeno na mejo velikega kroga “Ni prehoda” (Glej Stih 5.), se imenuje tudi Dhyanipasa, “Vrv Angelov”, “vrv”, ki ločuje pojavni od ne-pojavnega Kozmosa (ki ni v dosegu naše sedanje objektivne zavesti); to število, če ni razširjeno s premeno ali širitvijo, je anagramsko in kabalistično vedno 31415, pri čemer je oboje število kroga in mistične Svastike, še enkrat dvakrat sedem; kajti ne glede na način, na katerega štejemo dva niza števil, najsi z ločenim dodajanjem enega števila za drugim, najsi križno, z desne ali leve, bo vsota vedno štirinajst. Matematično predstavljajo dobro znan izračun razmerja med premerom in obsegom kroga 1 proti 3.1415 ali vrednost π, kakor se imenuje to razmerje - kajti v matematičnih formulah se simbol π vedno uporablja za izražanje tega razmerja. Ta niz števil mora imeti isti pomen, kajti 1 : 314,159 in nato 1 : 3 : 1,415,927 so izpeljave v skrivnih izračunih, ki predstavljajo različne cikle in dobe “Prvo-rojenih” ali 311,040,000,000,000 po delih, kar na koncu spet prinese 13,415, v procesu, ki ga trenutno ne obravnavamo.

Torej, medtem ko v metafizičnem svetu krog z osrednjo Točko nima nobenega števila in se imenuje Anupadaka (brez staršev ali brez števila) - namreč, ni ga mogoče izračunati - je v manifestiranem svetu Jajce ali Krog sveta omejen na skupine imenovane Črta, Trikotnik, Peterokotnik, druga Črta in Kocka (ali 13514); in ko Točka, ki je porodila Črto, postane premer, ki predstavlja androgeni Logos, potem število postane 31415 ali trikotnik, črta, kocka, črta, peterokotnik. “Ko se Sin loči od Matere, postane Oče”, pri čemer premer predstavlja Naravo ali ženski princip. Zato je rečeno: “V svetu bivanja ena Točka rodi Črto - Deviško Matrico Kozmosa (jajčasto oblikovano ničlo) - Brezmadežna Mati pa poraja Obliko, ki povezuje vse oblike”. Prajapati je ime za prvega oplajajočega moškega in “moža njegove Matere”. To je ključ do vseh kasnejših Božanskih Sinov iz “Brezmadežne Matere”. To v veliki meri podkrepljuje pomembno dejstvo, da Ana, ime Matere Device Marije, za katero sedaj Rimo-katoliška cerkev pravi, da je rodila svojo hči na brezmadežen način (“Marija, spočeta brez greha”), izhaja iz kaldejskega imena Ana, nebesa, ali Astralna Svetloba, Anima Mundi; medtem ko se Anaitia, Devi-durga, žena Sive, imenuje tudi Annapurna, in Kanya, Devica, pri čemer je “Uma-Kanya” njeno ezoterično ime in pomeni “Devica svetlobe”, Astralna Svetloba v enem od njenih številnih aspektov.

(c) Deve, Pitrisi, Rishiji; Sure in Asure; Daityi in Adityi; Danavi in Gandharvi, itd., imajo v našem Tajnem Nauku vsi svoje sinonime. Mnoge od teh lahko najdemo tudi v krščanski hierarhiji božanskih in nebeških Moči. Vsi ti Troni in Dominioni, Kreposti in Kneževine, Kerubini, Serafini in demoni, različni prebivalci Zvezdnatega Sveta, so sodobne kopije arhaičnih prototipov.

“Svete Živali” najdemo tako v Bibliji kot v Kabali, s svojim pomenom (tudi zelo globokim) na strani izvorov Življenja.

4. TO JE BILA ARMADA GLASU - BOŽANSKE SEDMERICE. ISKRE SEDMIH SO PODREJENE IN SLUŽABNICE PRVE, DRUGE, TRETJE, ČETRTE, PETE IN SEDME OD SEDMIH(a). TE (“iskre”) SE IMENUJEJO KROGLE, TRIKOTNIKI, KOCKE, ČRTE, IN OBLIKOVALKE; KAJTI TAKŠNA JE VEČNA NIDANA - OI-HA-HOU (permutacija Oeaohoo)(b).[2]

(a) Ta Stih spet ponuja kratko analizo Hierarhij Dhyan-Chohanov, ki jih v Indiji imenujejo Deve (Bogovi) ali zavestne Inteligentne Moči v Naravi. Tej Hierarhiji ustrezajo sedanji tipi, v katere lahko razdelimo človeštvo; kajti človeštvo, kot celota, je dejansko njihov materializiran, četudi še nepopoln izraz. “Armada Glasu” je termin, ki je tesno povezan s skrivnostjo Zvoka in Govora, kot učinek in rezultat vzroka - Božanskega Mišljenja.

“Imena (in besede) so tako dobronamerna kot zlonamerna; so, v določenem smislu, tako strupena kot zdravilna, v skladu s skritimi vplivi, ki jih je njihovim elementom pridala Vzvišena Modrost, kar pomeni, črkam, ki jih sestavljajo, in številkam, ki so soodnosne s temi črkami.”[3]

To je, kot ezoterično učenje, ki ga sprejemajo vse Vzhodne Šole Okultizma, strogo resnično. V sanskrtu, kot tudi v hebrejščini in drugih abecedah, ima vsaka črka svoj okultni in racionalni pomen; je vzrok in učinek predhodnega vzroka, in kombinacija le-teh zelo pogosto proizvede najbolj magičen učinek. Še posebej vokali vsebujejo najbolj okultne in čudovite moči. Mantre (ezoterično prej magične kot religiozne) Brahmini pojejo, in isto velja za Vede in druge Spise.

(b) Nadalje vidimo, da se Kozmična materija razprši in se oblikuje v Elemente, ki se povežejo v mistične Štiri znotraj petega Elementa - Ether, podlogo Akase, Anime Mundi ali Matere Kozmosa. “Točke, Črte, Trikotniki, Kocke, Krogi” in končno “Krogle” - zakaj in kako? Zato, pravi komentar, ker je tak prvi zakon Narave, in ker Narava univerzalno geometrizira v vseh svojih manifestacijah. Obstoja vrojeni zakon - ne le v prvobitni, ampak tudi manifestirani materiji naše pojavne ravni - po katerem Narava spravi v so-odnos svoje geometrične oblike in kasneje tudi v svoje sestavne elemente; in v katerem ni mesta za napake ali slučaje. Temeljni zakon Okultizma je, da v naravi ni nobenega počitka ali prenehanja gibanja. To, kar izgleda kot počitek, je le sprememba ene oblike v drugo; pri čemer se sprememba substance odvija sočasno s tisto oblike - kakor nas uči Okultna fizika, ki je na ta način zgleda znatno prehitela odkritje “ohranjanja materije”. Komentar [4] k Stihu 4 pravi:-

Mati je ognjena Riba Življenja. Ona razprši svoje leglo in Dih (Gibanje) ga segreje in oživi. Ikre (legla) hitro pritegnejo ena drugo in oblikujejo strdke v Oceanu (Prostora). Večje kepe se zlijejo in sprejmejo novo leglo - v ognjene točke, trikotniki in kocke, ki zorijo, in ob dogovorjenem času se nekatere kepe odcepijo in prevzamejo okroglo obliko, proces, ki ga izpeljejo le, če se ne vmešavajo druge. Nakar nastopi z delovanjem zakon Št.***. Gibanje (Dih) postane vrtinec, ki sproži njihovo kroženje.[5]

5. ... KI JE:-

“TEMA”, BREZMEJNA ALI NE-ŠTEVILO, ADI-NIDANA SVABHAVAT: O (kajti x, neznana količina):

I. ADI-SANAT, ŠTEVILO, KAJTI ON JE ENA(a).
II. GLAS BESEDE, SVABHAVAT, ŠTEVILA, KAJTI ON JE ENA IN DEVET.[6]
III. “BREZOBLIČNI KVADRAT” (Arupa)(b).

IN TI TRI, OGRAJENI ZNOTRAJ O (brezmejnega kroga), SO SVETI ŠTIRI, IN DESET SO ARUPA (subjektivni, brezoblični) UNIVERZUM(c). NATO PRIDEJO “SINOVI”, SEDEM BOJEVNIKOV, EDEN, OSMI IZPUŠČEN, IN NJEGOV DIH, KI JE USTVARJALEC SVETLOBE (Bhaskara)(d).

(a) “Adi-Sanat” je v dobesednem prevodu Prvi ali “Prvobitni Starodavni”, in katerega kabalistično ime “Starodavni od Dnevov” in “Sveti Starec” (Sephira in Adam Kadmon) je istovetno s Brahmo, Kreatorjem, med drugimi imeni in nazivi imenovan tudi Sanat.

Svabhavat je mistična Esenca, plastičen koren fizične Narave - “Števila”, ko je manifestiran; Število, v svoji Združenosti Substance na najvišji ravni. Ime uporabljajo buddhisti in je sinonim za četverno Anima Mundi, kabalistični “Arhetipski Svet”, iz katerega izhajajo “Kreativni, Oblikovalni in Materialni Svetovi”.

(b) O To pomeni, da “Brezmejni Krog” (Ničla) postane številka ali število in tako manifestira svojo vrednost in moč, šele ko pred njim stoji ena od devetih številk; Beseda ali Logos v povezavi z glasom in Duhom (izrazom in izvorom Zavesti) predstavlja devet številk in tako oblikuje, skupaj s Šifro, Dekado, ki v sebi vsebuje celoten Univerzum. Triada oblikuje znotraj kroga Tetraktis ali Svete Štiri, pri čemer je Kvadrat znotraj Kroga najbolj silovit od vseh magičnih simbolov.

(c) “Eden Zavrnjen” je Sonce našega sistema. Okultni Nauk zavrača hipotezo, ki se je porodila iz Meglene Teorije, da so se (sedem) veliki planeti razvili iz osrednje Sončeve mase, torej, nikakor ne iz iz tega našega vidnega Sonca. Prva zgostitev Kozmične materije se je seveda odvila okoli osrednjega jedra, starševskega Sonca; a rečeno je, da se je naše sonce, ko se je krožeča masa skrčila, le bolj zgodaj oddvojilo kot ostali, zaradi česar je njihov starejši brat, ne pa oče.

(d) Obstoja cela pesnitev o pred-zarodnih bitkah, ki so jih vojevali rastoči planeti pred dokončnim oblikovanjem Kozmosa, ki tako utemeljuje dozdevno skaljeni položaj sistemov posameznih planetov, ko je bil načrt satelitov nekaterih (na primer Neptuna in Urana, o katerih pravijo, da starodavni narodi niso vedeli ničesar) postavljen na glavo, tako da so dajali videz retrogradnega gibanja. Ker se je razvilo iz Kozmičnega Prostora in pred dokončnim oblikovanjem glavnih planetov in razgraditvijo planetarne meglice, je Sonce, tako nam pravi pesnitev, potegnilo v globine svoje mase vso Kozmično vitalnost, ki jo je lahko, z grožnjo, da bo pogoltnilo svoje slabotnejše “brate”, preden se je še dokončno uredil zakon privlačnosti in odbojnosti; po čemer se je začelo hraniti z “Materinimi odpadki in znojem”; z drugimi besedami, s tistimi deli Ethera (“Diha Univerzalne Duše”), o katerih obstoju in ustroju znanost zaenkrat še ne ve popolnoma nič. Mr. W. Mattieu Williams je menil, da je bila na ta način razpršena materija ali Ether, ki je zbiralnik žarčenj toplote Univerzuma, pritegnjena v globine solarne mase. Ko je ta nato izločila prej zgoščen in toplotno izčrpan Ether, se je stisnila in oddala svojo toploto, da bi se nato tudi sama izločila v razredčenem in ohlajenem stanju, da bi vsrkala svežo zalogo toplote, za katero on meni, da jo na ta način vsrka Ether in nato zopet koncentrirajo in prerazporedijo Sonca Univerzuma.[7]

S tem se je tako tesno približal Okultnim učenjem, kakor si Znanost ni mogla nikoli predstavljati; kajti Okultizem to pojasnjuje s “smrtnim dihom”, ki ga vrne Martanda, in njegovim hranjenjem z “znojem in odpadki “ “Matere Prostor”. To, kar bi lahko le malo vplivalo na Neptun[8], Saturn in Jupiter, bi lahko ubilo take, sorazmerno majhne “Hiše” kot so Merkur, Venera in Mars. Ker Uran ni bil znan pred koncem osemnajstega stoletja, mora ostati ime četrtega planeta, ki je omenjen v alegoriji, zaenkrat za nas skrivnost.

“Dih” vseh “Sedem” naj bi bil Bhaskara (ustvarjalec luči), kajti vsi ti (planeti) so bili izvorno kometi in sonca. V Manvantarično življenje so se razvili iz prvobitnega Kaosa (sedaj ne-pojavnosti nerazgradljive meglice) s kopičenjem in zbiranjem prvotnih diferenciacij večne Materije, skladno z lepim pojasnilom v Komentarju, “Tako so se Sonca Svetlobe oblekla v tkanino Teme”. Alegorično se imenujejo “Nebeški Polži”, in sicer zaradi svojih (za nas) brezobličnih INTELIGENC, ki nevidno nastanjujejo svoje zvezdnate in planetarne domove, in jih, tako rečeno, nosijo s seboj v svoje kroženje kot polži. Doktrino o skupnem izvoru vseh nebeških teles in planetov so utrdili, kakor vidimo, arhaični astronomi še pred Kepler-jem, Leibnitzom, Kantom, Herschelom in Laplaceom. Toplota (Dih), privlačnost in odbojnost - tri veliki činitelji Gibanja - so pogoji, pod katerimi rodili, razvijali in umrli vsi člani te prvotne družine, da bi se ponovno rodili po “Noči Brahma-e”, med katero se večna Mati periodično vrača v prvotno nediferencirano stanje. Sodobnemu fiziku najbolj razredčeni plini ne morejo ponuditi nobene predstave o njeni naravi. Najprej se centri Sile, nevidne Iskre[9] prvobitnih atomov, diferencirajo v molekule in postanejo Sonca - postopoma preidejo v objektivnost - ko plinast, žareč, kozmičen, “Vrtinec” (ali gibanje) končno vzpodbudi obliko, medtem ko začetno gibanje urejajo in podpirajo nikoli-mirujoči Dihi - Dhyan Chohani.

6. ... NATO DRUGIH SEDEM, KI SO LIPIKA, PROIZVEDENI OD TREH (Beseda, Glas in Duh). ZAVRŽENI SIN JE EDEN, “SONCA-SINOVI” SO BREZŠTEVILNI.

Lipika, iz besede lipi, “pisati”, dobesedno pomeni “Pisarji”.[10] Mistično so ta Božanska Bitja povezana s Karmo, Zakonom Povračila, kajti so Zapisovalci ali Letopisci, ki vtiskajo na (za nas) nevidne tablice Astralne Svetlobe “veliko slikovno galerijo večnosti” - veren zapis vsakega človekovega dejanja in celo misli, vsega, kar je bilo, je ali kdajkoli bo, v pojavnem Univerzumu. Kakor je to povedano v Isis Unveiled, je to nevidno in božansko platno KNJIGA ŽIVLJENJA. Tako kot so Lipika tisti, ki projicirajo iz nedejavnega Univerzalnega Uma v objektivnost idealni načrt Univerzuma, na podlagi katerega “Graditelji” po vsaki Pralayi obnovijo Kozmos, pa so tudi tisti, ki stojijo vzporedno s Sedmimi Angeli Prisotnosti, ki jih kristjani prepoznavajo v Sedmih “Planetarnih Duhovih” ali “Duhovih Zvezd”; kajti ti so neposredni tajniki Večne Ideacije - ali, kakor jo imenuje Platon, “Božanskega Mišljenja”. Večni Zapis niso fantastične sanje, kajti z enakimi zapisi se srečamo v svetu grobe materije. “Senca nikoli ne pade na steno, ne da bi na njej zapustila trajno sled, ki jo je mogoče videti, če se zatečemo k ustreznemu postopku”, pravi Dr. Draper ... “Portreti naših prijateljev ali vedute pokrajine se na občutljivi površini lahko skrijejo pred očesom, vendar pa se bodo pojavile takoj, ko uporabimo ustrezne razvijalce. Na stenah naših najbolj osebnih bivališč, za katere mislimo, da so v celoti varne pred nadležnimi očesi, in kjer naša odmaknjenost ne more biti oskrunjena, obstajajo sledi vseh naših dejanj, obrisi vsega, kar smo naredili.”[11]


[1] 4, ki ga med Okultnimi števili zastopa Tetraktis, Sveti ali Popolni Kvadrat, je Sveto Število mistikov vsakega naroda in rase. V brahmanizmu, buddhizmu, Kabali, kot v egipčanskem, kaldejskem in drugih numeričnih sistemih ima en in isti pomen.

[2] Dobeseden pomen te besede je med Vzhodnjaškimi Okultisti Severa, krožni veter, vrtinec; toda v tem primeru termin označuje brezkončno in večno Kozmično Gibanje; ali raje, Sila, ki ga poganja, in ki je na tiho sprejeta kot Božanstvo, vendar nikoli imenovana. To je večna Karana, vedno-delujoči Vzrok.

[3] P. Christian, avtor Histoire de la Magie in L'Homme Rouge des Tuileries.

[4] To so starodavni Komentarji, ki so Stihom dodani skupaj s sodobnimi Slovarji, ker je Komentarje, s njihovim simboličnim jezikom, običajno enako težko razumeti kot same Stihe.

[5] "Gibanje je večno v ne-manifestiranem in periodično v manifestiranem", pravi neko Okultno učenje. "Gibanje postane Vrtinec, ko toplota, ki jo je povzročil sestop PLAMENA v prvobitno materijo, povzroči gibanje njenih delcev." Kapljica tekočine prevzame okroglo obliko zaradi tega, ker se njeni atomi gibljejo okoli samih sebe v svoji končni, nerazgradljivi in ne-pojavni esenci; vsekakor nerazgradljivi za fizično znanost.

[6] Kar pomeni deset ali popolno število, uporabljeno za "Kreatorja", ime, ki je dano celoti Kreatorjev, ki jo Monoteisti združijo v Enega.

[7] Glej Comparative Geology, Alexander Winchell, LL.D, str.56.

[8] Ko govorimo o Neptunu, to ne počnemo kot nek Okultist, ampak kot nek Evropejec. Resnični Vzhodnjaški Okultist bi trdil, da Neptun, kljub temu da v našem sistemu obstajajo še mnogi neodkriti planeti, le-temu ne pripada, navkljub njegovi navidezni povezavi z našim soncem in vplivom slednjega nanj. Rekel bi, da je ta povezava mayavična, namišljena.

[9] (? ali)

[10] Ti so štirje "Nesmrtniki", ki jih Atharva Veda omenja kot "Čuvaje" ali Skrbnike štirih četrtin neba (glej ch.lxxvi, 1-4, et seq.).

[11] Conflict between Religion and Science. Draper, str. 132 in 133.