Ali ne vidite dobro tega sporočila? Oglejte si ga v brskalniku.

Nedelja, 16. oktober 2011

Program obiska Tran-Thi-Kim-Dieu v Sloveniji

Spoštovani!

Še enkrat bi Vas rad opozoril na program letošnjega obiska predsednice Evropske federacije teozofskih društev, gospe Tran-Thi-Kim-Dieu, v Sloveniji. Odvijal se bo med 27. in 30. oktobrom 2011, pri čemer bo osrednja točka programa organizacija seminarja v Mladinskem letovišču Debeli rtič, od 28. do 30. oktobra 2011. Organizirani pa bosta tudi dve javni predavanji, in sicer 27. oktobra v Ljubljani in 30. oktobra v Pedrovem nad Branikom.

Program obiska »
Gradiva »
Gradivo za seminar »

Predavanje v Ljubljani - četrtek, 27. oktober 2011, ob 17.30

Biotehnični izobraževalni center
Ižanska cesta 10

KAJ POČNEMO S SVOJIM ŽIVLJENJEM?
WHAT ARE YOU DOING WITH YOUR LIFE?

Uvod v nov način razmišljanja, ki temelji na človekovem lastnem izkušanju življenja. To vodi do korenite spremembe posameznikovega pogleda na svet, kot tudi do odkritja posebne vloge človeštva v ekonomiji vesolja. To odkritje pa odpira vrata inteligentnim silam v Naravi, ki nenehno prinašajo pomoč tistim, ki delujejo na pravi način.

Predavanje bo v angleškem jeziku s prevodom v slovenski jezik.

Vstop prost - zaželeni prostovoljni prispevki za pokrivanje stroškov najema predavalnice.

Seminar na Debelem rtiču - od petka do nedelje, 28. - 30. oktober 2011

Mladinsko zdravilišče Debeli rtič

SREČANJE Z ŽIVLJENJEM – RAZISKOVANJE GLOBLJIH VIDIKOV ŽIVLJENJA
MEETING WITH LIFE - EXPLORING LIFE'S DEEPER ASPECTS

Materialistična usmeritev življenja ljudi vleče v smeri nenehnega boja za preživetje. Prepadeni zaradi vročične verige dejanj, smo izgubili občutek za mir in sposobnost razmišljanja. Najbolj zaskrbljujoče pa je, da smo izgubili občutek za sočutje.
Ali smo ljudje obsojeni na to stanje zastoja, ne da bi se lahko odzvali in našli izhod? Kaj je človek? Kaj je človeštvo? Kaj je resnična vrednost življenja? Kaj je odnos? In kaj je onstran videza? Ta vprašanja ne morejo pustiti ravnodušnega zrelega človeka, ki ga skrbi duhovna dobrobit vseh ljudi.
Na seminarju bomo raziskali ta vprašanja in preko poglobljenih razprav poiskali razumevanje, ki bo vodilo do novega načina mišljenja in posledično do novega načina srečevanja z življenjem.

Seminar bo v angleškem jeziku s prevodom v slovenski jezik.

Prijave zunanjih udeležencev, ki ne bodo nastanjeni v Mladinskem zdravilišču, sprejemamo do vključno petka, 21. oktobra 2011. Cena 30,00 € vključuje dve samopostrežni vegetarijanski kosili in kotizacijo za seminar. Prijavo na seminar potrdite z vplačilom zneska cene seminarja na transakcijski račun Zavoda Rman, Koper: SI56 0432 1000 1442 704. Tistim, ki želite obiskati seminar le za en dan, bomo omogočili udeležbo proti plačilu kotizacije v višini 10,00 € na samem seminarju.

Predavanje v Pedrovem - nedelja, 30. oktober 2011, ob 16.00

Ustvarjalno središče Abram

TRPLJENJE - VZROKI IN REŠITEV
ALI OBSTAJA KAKRŠNA KOLI REŠITEV ZA PROBLEM TRPLJENJA?
IS THERE ANY SOLUTION TO THE PROBLEM OF SUFFERING?

Interaktivni popoldanski seminar

Na seminarju bomo poglobljeno raziskali vprašanje trpljenja in obravnavali različne metode učenja in poučevanja, katerih cilj je konec trpljenja. Program je še posebej namenjen tistim, ki se ukvarjajo, ali pa so bolj ali manj tesno povezani z vzgojnim in izobraževalnim delom, ki delujejo v ali z različnimi skupinami, …

Seminar bo v angleškem jeziku s prevodom v slovenski jezik.

Vstopnina: 10,00 €

Prisrčno vabljeni na dogodke ob obisku spoštovane gostje

Veselimo se srečanja z Vami.

Urednik Anton Rozman