Teozofske novice
Koper, 1. X. 2007
Letnik II., št.10.

Teozofija lahko najde svoj objektivni izraz le v vse-objemajočem kodeksu življenja, povsem prepojenem z duhom medsebojne strpnosti, dobrodelnosti in bratske ljubezni ... Teozofija se mora boriti proti nestrpnosti, predsodkom, nevednosti in sebičnosti, skritim pod plaščem hinavščine. Uporabiti mora vso svetlobo bakle Resnice, ki jo lahko in ki je zaupana njenim služabnikom ...
Mojster Modrosti

Pozdravljeni!

Pred Vami je deseta letošnja številka Teozofskih novic, ki Vam prinašajo vesti o novostih na spletnih straneh TEOZOFIJA V SLOVENIJI in TEOZOFSKA KNJIGA.

Tokrat na spletni strani objavljamo naslednje štiri članke:

H. P. Blavatsky
Um v naravi
Boris de Zirkoff
Ali smo teozofi?
Jiddu Krishnamurti
Ali je um lahko osvobojen verovanj?
Swami Vivekananda
Kaj je dolžnost?

Posebnost pa je tokrat sklop člankov iz zgodovine teozofskega gibanja:
Utrinki iz zgodovine Teozofskega gibanja na Slovenskem in v bivši Jugoslaviji

Nadaljujemo pa tudi z objavljanjem zvezkov neodvisne teozofske revije Theosophia Borisa M. de Zirkoffa.

V spletni knjigarni TEOZOFSKA KNJIGA pa ni novosti.

Urednik: Anton Rozman

***

Kanale Teozofije predstavlja skupek teozofskega članstva. Če kanali niso primerni, če kanali niso čisti, če so kanali nekako zamašeni ali zapolnjeni z umazanijo, kako naj potem po njih valujejo čiste vode življenja? Sprašujem vas v imenu zdravega razuma, ali ni temu tako? Če bi le nekoliko uresničili ta visoka merila, bi se lahko izognili tudi pastem, v katere se ujamejo tako mnogi, ki se pehajo za vsakovrstnimi drugorazrednimi učenji.
Kaj je namen Društva, če ne to, da poskušamo in širimo, tako daleč in v vsaki smeri, ideje modrosti in ljubezni, katerim smo se predali. To ne more narediti nihče, ki zgolj sedi ob nogah nekoga drugega. Pri tem obstaja velika nevarnost, da človek postane negativen in obrnjen vase. Naš namen je mogoče doseči le z ljudmi, ki delajo, ki so polni navdušenja nad modrostjo in lepoto teozofskih idealov ter se zavedajo potreb bratov okoli sebe. Takšni ljudje razumejo, da morajo delati in da je bistveno, da poznamo svet, v katerem živimo.
John B. S. Coats