Teozofske novice
Koper, 1. II. 2007
Letnik II., št.2.

Ker ljudje živimo v zelo zapleteni skupnosti, so nam potrebne organizacije, da lahko komuniciramo, potujemo, se hranimo, oblačimo, bivamo in vse drugo, kar razumemo kot skupno življenje. Vse to bi moralo biti organizirano na učinkovit in human način, v dobro vseh ljudi, brez delitev po rasah, spolu, slojih, ... Ta zemlja je naša, ne pa vaša ali moja. Da bi živeli srečno, potrebujemo modro, učinkovito organiziranost.

Začeti moramo pri svobodi. Ali je mogoče živeti v svobodi in organizirati življenje iz te svobode, v tej svobodi? Tam, kjer je svoboda, je tudi ljubezen. Svoboda in ljubezen vam kažeta kdaj sodelovati in kdaj ne. Problem ni v delitvi: ali organizacija ali svoboda, ampak v vprašanju: ali lahko na tem svetu živimo brez delitev? Delitev je tista, ki izključuje svobodo in ljubezen, ne pa organizacija. Živeti svobodno v tem svetu pomeni živeti z ljubeznijo in se izogibati kakršnikoli delitvi. Ko obstajata svoboda in ljubezen, takrat lahko um deluje v smeri sodelovanja in ve, kdaj naj sodeluje.
Jiddu Krishnamurti

Pozdravljeni!

Pred Vami je druga številka letošnjih Teozofskih novic, ki Vam prinašajo vesti o novostih na spletnih straneh TEOZOFIJA V SLOVENIJI in TEOZOFSKA KNJIGA.

Do tokratne prenovitve spletne strani prihaja že po dveh tednih - zahvala za to gre predvsem g. Danilu Celanu, ki je omogočil elektronsko objavo svojih prevodov del Jidduja Krishnamurtija. Tako boste na spletni strani lahko našli naslednje krajše izbore iz besedil tega velikega misleca: Notranje cvetenje, Dialog s samim seboj, O ljubezni in Meditacije 1969, vendar pa tudi prevode treh obsežnejših del, in sicer Meditacije ter dve izjemno pomembni knjigi: O pravilni vzgoji in izobraževanju in Vzgoja in izobraževanje in pomen življenja. Dodan pa je še krajši, razsvetljujoč sestavek, Lahko si luč samemu sebi.

Drugi sklop novosti pa predstavljata prispevka o Almi Karlin. Za prvega gre zahvala Pokrajinskemu Muzeju v Celju, ki je omogočil elektronski ponatis brošure Zbirka Alme Karlinove. Drugi pa je poskus predstavitve Alme kot teozofinje, z izborom odlomkov iz njenih del, ki razkrivajo njeno zavezanost tej večni filozofiji, pod naslovom Alma Karlin - živeti teozofijo.

Na spletni strani je še nadalje tudi informacija o kongresu Evropske Federacije Teozofskih društev, ki se bo, skupaj s praznovanjem stoletnice Teozofskega društva na Finskem, odvijal julija prihodnjega leta v Helsinkih. V kolikor se boste želeli udeležiti tega posebnega dogodka, vam lahko na vašo željo po e-pošti pošljemo tudi prijavnico.

V spletni knjigarni TEOZOFSKA KNJIGA pa ponujamo omenjene prevode Krishnamurtijevih besedil tudi v tiskani obliki:
Dialog s samim seboj,
Meditacije,
Meditacije 1969,
Notranje cvetenje,
O ljubezni,
O pravilni vzgoji in izobraževanju,
Vzgoja in izobraževanje in pomen življenja.

Urednik: Anton Rozman

***

Kdor skoči v reko, mora ali priplavati do brega ali pa utoniti.
Bolje je biti pogumen pes kot strahopeten tiger.
Zunanja podoba ni dragocena, razcvetena notranja moč je pa vse.
Alma Karlin