Teozofske novice
Koper, 15. XII. 2006
Letnik I., št.3.

Prav zato, ker smo predali naše celotno življenje iskanju resnice ...
ne bomo na podlagi verovanja nikoli sprejeli nobene avtoritete
glede kateregakoli vprašanja; ker sledimo Resnici in napredujemo
preko celovitega in neustrašnega raziskovanja, ki ga ne ovira
nobeno mnenje, kako naj potem katerimkoli našim prijateljem
svetujemo naj delujejo drugače.
HPB, Notes on ‘A Land of Mystery’

Pozdravljeni!

Pred Vami je tretja številka Teozofskih novic, ki Vam prinašajo vesti o novostih na spletnih straneh TEOZOFIJA V SLOVENIJI in TEOZOFSKA KNJIGA. Tudi tokrat bi Vas rad spomnil na to, da je resnična teozofija proces preobrazbe, ki se odvija v aktualnem sedanjem trenutku, v tem času in na tem mestu, na katerem se trenutno nahajamo in Vas znova povabil, da s strnjenimi opažanji, komentarji, mnenji, citati, ... obogatite vsebino teh novic.

Spletna stran TEOZOFIJA V SLOVENIJI je doslej ponudila obiskovalcem dokaj celovit odgovor na vprašanje: Kaj je teozofija? Tokratna obnovitev pa prinaša še poskus predstavitve Teozofskega društva, organizacije, ki je bila ustanovljena zato, da bi širila poznavanje Teozofije v svetu. Dokument O Teozofskem društvu obdeluje v obliki vprašanj in odgovorov nekatere običajne vsebine, ki običajno zanimajo ljudi.

Kot posebno božično in novoletno darilo pa se zdi priložnost, da s tem mesecem začnemo s predstavitvijo življenja in dela Alme Maximiljane Karlin. Človek skoraj ne najde besed, s katerimi bi lahko orisal podobo te izjemne, vsestranske ženske in teozofinje. Upamo, da bo ta objava skromen začetek poplačevanja našega dolga, ki ga imamo kot teozofi in narod kot celota do te predolgo zatajene "velike duše".

Tudi ta mesec prinaša spletna stran TEOZOFIJA V SLOVENIJI nadaljevanje skrajšanega osrednjega dela H. P. Blavatsky: Tajni nauk - Stih 7 nadaljevanje.

Novost na spletni strani predstavlja tokrat kar nekaj člankov G. W. Russella, irskega teozofa, poeta, slikarja, ... Prvi članek govori o tem, Kako teozofija vpliva na človekov pogled na življenje, drugi pa ponuja Besedo o ciljih T.D. Naslednja dva Jagrata, Svapna, Sushupti in Koncentracija pa govorita o stanjih zavesti in o vstopanju v ta stanja na preprost in za zahodnega bralca razumljiv način. To isto velja tu za članek G. de Puruckerja Človeška zavest.
Ljudje se pogosto sprašujemo, do kolikšne mere imam pravico posegati v življenja drugih ljudi. Članek Ali sem jaz varuh svojega brata? nam raje govori o dolžnosti, ki jo imamo do bližnjih in človeštva na sploh.
Nekaj praktičnih nasvetov v zvezi z našim vsakodnevnim vstopanjem v duhovno življenje, pa nam ponuja članek Etični vidik teozofije ni edini vidik.
Sledita pa še dva članka o teozofiji in Teozofskem društvu: Osnove teozofije in Zakaj naj bi se človek pridružil Teozofskemu društvu?

Na spletni strani je še naprej tudi informacija o kongresu Evropske Federacije Teozofskih društev, ki se bo, skupaj s praznovanjem stoletnice Teozofskega društva na Finskem, odvijal julija prihodnjega leta v Helsinkih. V kolikor se boste želeli udeležiti tega posebnega dogodka, vam lahko na vašo željo po e-pošti pošljemo tudi prijavnico.

V spletni knjigarni TEOZOFSKA KNJIGA pa je tokrat novost drugi komplet teozofskih priročnikov:

A. Besant:
Karma in Človek in njegova telesa
C. W. Leadbeater:
Astralna raven in Devachanska raven

Našli jih boste v predstavitveni prodaji po znižani ceni.

Ostale knjige lahko kupite tudi v redni prodaji preko spletne strani TEOZOFSKA KNJIGA ali ZALOŽBE STELLA, sedaj pa že tudi v naslednjih knjigarnah:

Ljubljana:
Om Šiva Ezoterika, v ljubljanskem BTC-ju, Šmartinska 152R, TC Tangram,
in v centru na Trubarjevi 7.
Maribor:
Mladinska knjiga, v Europarku in v centru na Jurčičevi 8.

Vesele in notranje bogate božične in novoletne praznike
ter srečno novo leto 2007!

Urednik: Anton Rozman

***

Med teozofskim gibanjem in katerimkoli Teozofskim društvom je zelo velika razlika. Gibanje je moralno, etično, duhovno, univerzalno, nevidno, razen v učinkih, in trajno. Društvo, ki je bilo ustanovljeno za teozofsko delo je vidna organizacija, učinek, stroj za shranjevanje energije in nato za njeno uporabo; ni in ne more biti univerzalno, kakor tudi ni trajno. Organizirana teozofska društva ustvarjajo ljudje zaradi boljšega medsebojnega sodelovanja, vendar pa se morajo, ker so zgolj zunanje školjke, od časa do časa spremeniti, ko pridejo na plano človeške pomanjkljivosti, ko se spremenijo časi in ko veliko duhovno gibanje v ozadju sili k takšnim spremembam ... Človek torej lahko vidi, da čaščenje neke organizacije, pa četudi je to ljubljena teozofska organizacija, pomeni padec pred Obliko in to, da je človek znova postal postal suženj tistega dogmatizma, ki naj bi ga del našega teozofskega gibanja, Teozofsko društvo, premagalo ... H. P. B. je izjavila, da bi bilo bolje odpraviti Društvo kot pa uničiti Bratstvo ...

William Q. Judge, The Path, August 1885.