Teozofske novice
Koper, 15. XI. 2006
Letnik I., št.2.

Teozofija nikakor ni religija,
ampak je bistvo v vsaki religiji in absolutni resnici.
HPB

Pozdravljeni!

Pred Vami je druga številka Teozofskih novic, ki Vam prinašajo vesti o novostih na spletnih straneh TEOZOFIJA V SLOVENIJI in TEOZOFSKA KNJIGA. Tudi tokrat bi Vas rad spomnil na to, da je resnična teozofija proces preobrazbe, ki se odvija v aktualnem sedanjem trenutku, v tem času in na tem mestu, na katerem se trenutno nahajamo in Vas znova povabil, da s strnjenimi opažanji, komentarji, mnenji, citati, ... obogatite vsebino teh novic.

Pretekli mesec se je do neke mere izpolnil eden izmed osnovnih ciljev spletne strani TEOZOFIJA V SLOVENIJI, in sicer ta, da obiskovalcem ponudi celovit odgovor na vprašanje: Kaj je teozofija? Izbor člankov na tej strani sorazmerno zadovoljivo obdeluje to vprašanje.

Tudi ta mesec prinaša spletna stran TEOZOFIJA V SLOVENIJI nadaljevanje skrajšanega osrednjega dela H. P. Blavatsky: Tajni nauk - Stih 7.

Novost na spletni strani sta tudi biografiji izjemnih ruskih teozofov Nikolaja in Helene Roerich. Na osnovi Heleninih besedil se je razvilo samostojno gibanje, pod imenom Agni yoga - Živa etika - ki ima na področju Rusije, pa tudi drugod po svetu, veliko privržencev, vendar pa ni povezano s teozofskim.
Na željo ruskih kolegov tako objavljamo tudi prispevek N. Kovaliove: Teozofija in Agni Yoga, ki prinaša njen oseben pogled na povezanost teh dveh gibanj in nekaj zanimivih pogledov na našo neposredno prihodnost.

V zvezi z vprašanji razodetij, oziroma sporočil duhovno višje razvitih bitij, ki jih v teozofiji imenujemo Mahatme, bo gotovo zanimiv članek J. J. van der Leeuwa: Uresničevanje ali razodevanje - konflikt v teozofiji, ki je nastal kot odziv na dogajanja v Teozofskem društvu okoli leta 1930, ko je J. Krishnamurti zavrnil dodeljenu mu vlogo učitelja sveta.

Dokaj aktualna je tudi tema o tem, ali je bila teozofija, s svojimi nauki o rasah, osnova, na kateri se je razvil nacizem. Članek kolegice K. Hesselink: Ali je bila Blavatsky nacistka? dokaj jasno pokaže na izvore nacizma in na povsem nasprotna teozofska stališča.

Novosti zaključujeta zanimiva članka, Splošen pogled na teozofijo in Začetnikove žalosti, ter nekaj informacij o izvoru besede "teozofija".

Na spletni strani pa lahko najdete tudi informacijo o kongresu Evropske Federacije Teozofskih društev, ki se bo, skupaj s praznovanjem stoletnice Teozofskega društva na Finskem, odvijal julija prihodnjega leta v Helsinkih. V kolikor se boste želeli udeležiti tega posebnega dogodka, vam lahko na vašo željo po e-pošti pošljemo tudi prijavnico.

V spletni knjigarni TEOZOFSKA KNJIGA pa se zaradi tehničnih težav za en mesec podaljša predstavitvena prodaja prvega kompleta Teozofskih Priročnikov.

Lep pozdrav in vse dobro!
Urednik: Anton Rozman

***

Teozofija ne sme predstavljati le izbora moralnih resnic, svežnja metafizične etike, ki je povzeta v teoretičnih razpravah. Teozofija mora postati praktična in se mora osvoboditi nekoristnih razprav ... Poiskati mora objektiven izraz v vse-objemajočem zakoniku življenja, resnično prepojenem z njenim duhom - duhom medsebojne strpnosti, usmiljenja in ljubezni. Njeni privrženci morajo postati primer trdno zasidrane in trdno vzpostavljene moralnosti, preden pridobijo pravico, da izpostavijo, celo v prijaznem duhu, odsotnost določene etične Enotnosti in edinstvenosti namena v drugih združenjih in posameznikih. Kot smo že rekli poprej, noben teozof ne bi smel sramotiti brata - najsi znotraj ali zunaj združenja - mu očitati določena dejanja ali pa ga naznanjati, ne da bi pri tem sam izgubil pravico, da ga obravnavajo kot teozofa. Vedno odvrnite svoj pogled od nepopolnosti svojega soseda in raje usmerite svojo pozornost na svoje lastne pomanjkljivosti, tako da jih boste lahko popravili in postali bolj modri. ... Ne kažite na razliko med izražanjem in delovanjem drugega človeka, ampak mu - najsi je brat ali sosed - raje pomagajte pri njegovi naporni hoji skozi življenje ... Problem resnične teozofije in njeno veliko poslanstvo je v izgradnji jasnih, nedvoumnih predstav o etičnih idejah in dolžnostih, ki bodo zadovoljile največ, najboljša in najbolj pravilna altruistična čutenja; in oblikovanje teh predstav v takih oblikah vsakodnevnega življenja, kjer jih je mogoče uporabiti z največ pravičnosti ... Takšna je skupna naloga vseh, ki so voljni delovati po teh načelih. To je zahtevna naloga in zahteva naporno in vztrajno prizadevanje, ki pa vas mora neobčutljivo voditi v napredek in ne sme dopuščati kakršnihkoli sebičnih teženj, ki bi vas iztirile z določene poti ... Ne spuščajte se v ne-bratske primerjave med vašo opravljeno nalogo in delom, ki ga ni opravil vaš sosed ali brat na polju teozofije, kajti nihče ni dolžan odstraniti večjega kosa zemlje kot mu to dopuščata njegova moč in zmožnosti ... Ne bodite preveč ostri glede zaslug ali ne-zaslug tistega, ki se želi pridružiti vašim vrstam, kajti resnico o sedanjem stanju notranjega človeka lahko pozna in pravično obravnava le Karma. Tudi najbolj preprosta prisotnost dobronamernega in sočutnega posameznika lahko pomaga magnetno ... Vi ste svobodni delavci na področju Resnice in kot taki ne smete pustiti, da bi se na poti k njej pojavile ovire." ...

HPB
Izvirni program Teozofskega društva